• Svenska

Om utlandet Lettland

Avgifter

I bilagan nedan finns information om avgifter som tas ut av Sveriges ambassad i Riga. Avgifterna ändrades den 1 mars 2020 i enlighet med en uppdatering av Förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna.

Avgifter 2021

Senast uppdaterad 01 feb 2021, 14.23