Meny
  • Svenska

Lettland

Juridisk hjälp i utlandet

 

Vid kontakt med juridiska ombud bör du försäkra dig om att ombudet kan god engelska.

Kontakta ambassaden i Riga för att få en lista över juridiska ombud i landet. Ambassaden lämnar ut denna lista utan rekommendation och påtar sig inte något ansvar för val av ombud.

Grundläggande information om: Juridisk hjälp i utlandet

Läs mer