• Svenska

Om utlandet Laos

Rösta i Laos

Information inför valen 2022

Söndag den 11 september är valdag för valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022.

Om du har rösträtt får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress. Röstkortet skickas 18 dagar före valdagen. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider.

Utlandsröstkort är ett röstkort som är anpassat för utlandssvenskar. Utlandsröstkorten skickas tidigare än vanliga röstkort och skickas ut cirka 50 dagar före valet. Du kan använda utlandsröstkortet för att brevrösta eller rösta på ambassader eller konsulat.

Om du befinner dig i Sverige under valet kan du beställa ett nytt röstkort som gäller för röstning i Sverige.

Röstberättigade kan rösta på konsulatet i Vientiane följande tider:

Söndag 28 augusti kl. 15.00-17.00
Måndag 29 augusti kl. 09.00-11.00

Så här röstar du på ambassaden eller konsulat.

Du som bor utomlands, glöm inte att anmäla dig till röstlängden (gäller de som bott mer än 10 år utomlands och som inte röstade i förra valet). Uppgifterna måste vara Skatteverket tillhanda senast den 12 augusti för att tas upp i tid i röstlängden. Blankett och mer information finns på Skatteverkets webbsida

Om du befinner dig i Laos och vill brevrösta vänligen kontakta konsulatet (swedishconsulatevientiane@gmail.com) och begär material för brevröstning.

Hur en brevröst ska göras i ordning för att vara korrekt framgår av ett instruktionsblad som ingår i brevröstningsmaterialet. Du skickar själv din brevröst till valmyndigheten. Tänk på att posta i god tid så att din röst hinner fram.

För allmän information om kommande val se Valmyndighetens webbsida 

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer