• Svenska

Om utlandet Kuba

Provisoriskt pass i Kuba

Vid förlust av ordinarie pass, om detta inte längre är giltigt eller om passet är inlämnat till utländsk ambassad för utfärdande av visering, går det att ansöka om provisoriskt pass. Om ditt pass blivit stulet ska du först anmäla passförlusten hos den lokala polisen. Därefter vänder du dig till ambassaden för att ansöka om provisoriskt pass.

Giltighetstid och godtagande av provisoriskt pass 

Ett provisoriskt pass som utfärdas på en svensk ambassad eller konsulat har begränsad giltighetstid och är inte maskinläsbart. Det utfärdas i A4-format och är endast giltigt för en enkel resa. Du måste själv kontrollera om landet du ska besöka godtar svenskt provisoriskt pass i A4-format. Uppgifterna får du lättast genom att kontakta respektive ambassad i den landet du ska rese till eller resebyrå.

Följande krävs för ansökan om provisoriskt pass 

 1. Boka tid genom skicka e-post till visa.havanna@gov.se och märk e-post med PASS. Ange i e-post nedan: 
  • Datum för flygresa som pass ämnar användas för
  • Tre st datum när du kan komma till ambassaden för att ansök om pass
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Svenska personnummer 
  • Passnummer
  • E-post 
  • Mobilnummer
  • Telefonummer till boende i Kuba 
 2. Personlig inställelse vid ambassaden i Havanna.
 3. Giltig fotolegitimation, om möjligt, för att styrka din identitet.
  • Se Polisens hemsida för information om giltig fotolegitimation.
  • Kubanska pass accepteras som giltig fotolegitimation.
  • Finns ingen giltig id-handling (varken svensk eller utländsk) måste någon intyga din identitet och du bör då kontakta ambassaden innan besöket.
 4. Polisrapport eller ärendenummer hos polisen om passet är stulet/borttappat.
 5. Blanketten för prövning av svenskt medborgarskap är obligatorisk för alla som söker pass och ID-kort utomlands och ska vara färdigt ifylld när man kommer till ambassaden/konsulatet:Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap
 6. Flygbiljett ska visas upp vid ansökningstillfället. 

För minderåriga (under 18 år) behövs även:

  1. Blankett vårdnadshavares medgivande där vårdnadshavarna medger att den minderåriga får söka pass/ID-kort ska vara färdig ifylld, daterad och undertecknad av båda föräldrarna samt bevittnad av två ojäviga personer (ej släktingar). 
  2. Föräldrarna måste styrka sina identiteter med giltig fotolegitimation

Obs alla handlingar i ansökan måste vara originalhandlingar. Ytterligare handlingar kan begäras vid behov. Ordinarie pass spärras alltid vid utfärdande av provisoriskt pass.

Samtliga dokument som inlämnas till stöd för ansökan skall vara översatta till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare. Vid översättning behöver dokumentet vara legaliserat. En legalisering innebär att namnteckning och sigill/stämpel på handling är äkta samt i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på. 

Betalning

Avgiften är 1800 SEK. Betalning görs på ambassaden kontant i Euro. Ambassaden kan ej ta emot kortbetalning, banköverföring, faktura eller förskottsbetalning. 

Leveranstid & utlämning

Efter att ansökan har blivit godkänd utfärdar ambassaden den provisoriska passet per omgående. 

Blanketter