• Svenska

Om utlandet Kuba

Pass för minderåriga i Kuba

Barn och unga under 18 år måste personligen komma till ambassaden tillsammans med vårdnadshavare vid förbokad passtid. Se även till att uppfylla alla krav och ha med alla nödvändiga dokument.

Denna information gäller endast minderåriga (under 18 år) som redan har tilldelats person- eller samordningsnummer. För att utfärda ett pass till ett barn under 18 år krävs båda vårdnadshavarnas medgivande. Du kan inte boka tid för pass om barnet ännu inte har ett person- eller samordningsnummer. Ansökningar om samordningsnummer lämnas in under ett separat ansökningstillfälle. Läs mer om under sidan om Samordningsnummer. 
 

Villkor och dokument som krävs vid ansökan

Både vårdnadshavare och barn måste närvara vid det inbokade ansökningstillfället. Följande dokument ska tas med till ambassaden:

 1. Boka tid genom e-post till visa.havanna@gov.se och märk e-post med PASS MINDERÅRIG 
  • Tre st datum när du kan komma till ambassaden för att ansök om pass
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Svenska personnummer 
  • Passnummer
  • E-post 
  • Mobilnummer
  • Telefonummer till boende i Kuba 
 2. Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med minst en av sina vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in.
 3. Ifylld blankett med barnets uppgifter. Ladda ner på svenska eller engelska, fyll i och skriv ut. Måste göras innan din bokade tid. (Fylls i av ALLA. Inga undantag):
 4. Barnets tidigare pass ska medtas, gällande eller utgånget.
  • Om det är barnets första pass ska dokument från Skatteverket där person- eller samordningsnummer framgår tas med.
 5. Vårdnashavare ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren följer med barnet måste han/hon kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).
 6. Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
 7. Kubanskt pass/ID-kort eller ID-handlingar från annat land där barnet har medborgarskap eller bosättning.
 8. Vårdnadshavares medgivande. Samtliga vårdnadshavare skriver under blanketten "vårdnadshavares medgivande" på ambassaden.
  • Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna närvara och skriva under medgivande. Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas.
  • Om en vårdnadshavare befinner sig i Sverige eller i något annat land, undertecknas medgivandet inför svensk polismyndighet eller den svensk ambassaden/konsulatet i det landet. Myndigheten bevittnar underskriften och skickar medgivandet till ambassaden i Havanna (bilagan får inte vara äldre än 1 månad).
  • Om den frånvarande vårdnadshavaren inte skrivit under medgivande inför en myndighetsperson utan den endast är bevittnad av privatperson, ska den frånvarande vårdnadshavarens ID-handling uppvisas i original eller certifierad kopia.
  • Om barnet är utskrivet ur Sverige måste uppehållstillstånd/registreringsbevis i bosättningslandet uppvisas. Samma gäller om barnet är fött och bosatt i Kuba/utlandet och endast har svenskt medborgarskap.
  • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.

Obs alla handlingar i ansökan måste vara originalhandlingar. Ytterligare handlingar kan begäras vid behov.

Betalning

Avgiften motsvarar 1 600 sek. Betalning görs på ambassaden kontant i Euro. Ambassaden kan ej ta emot kort, banköverföring, faktura eller förskottsbetalning. 

Leveranstid & utlämning

Efter att ansökan har blivit godkänd tar det cirka 4-6 veckor för passet att levereras till ambassaden. Vi kan inte garantera leveranstiden. När passet har kommit kontaktas du av ambassaden för att boka in utlämning. Vårdnashavare måste komma personligen för att hämta barnets pass.

Giltighetstid

Giltighetstiden för vanliga pass till barn under tolv år sänktes till tre år när den nya passlagen trädde i kraft den 15 april 2016. Detta för att yngre barns utseende förändras snabbt. Genom att sänka giltighetstiden minskar risken för missbruk av barns pass. För barn över 12 år och för vuxna gäller de vanliga passen som tidigare att gälla i fem år.

Svenska pass kan förnyas trots att giltighetstiden gått ut. Om passet inte är giltigt krävs dock att annan giltig fotolegitimation även medtas. 

Blanketter 

English