Meny
  • Svenska

Om utlandet Kroatien

Svenska företag i utlandet

Ett antal svenska företag är närvarande i republiken Kroatien. Alla representeras av kroatiska företag, men kan delas upp i två grupper. Den första omfattar kroatiska företag som helt eller delvis ägs av svenska företag. Den andra gruppen består av kroatiska företag som representerar ett svenskt företag.

Listan över svenska företag (på engelska) samt företagens hemsidor är tillgänglig på den engelska delen av ambassadens hemsida:
> Svenska företag