• Svenska

Om utlandet Kongo Brazzaville

Avrådan

Republiken Kongo - Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till departementen Pool och Bouenza samt till området inom 50 kilometer från gränsen till Centralafrikanska republiken. Beslut om avrådan togs den 16 mars 2017. Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 07 feb 2024, 11.38

Aktuella händelser

Säkerhetssituationen i Brazzaville och Pointe Noire har försämrats något på senare tid. Efter mörkrets inbrott rekommenderas att undvika alla besök till socioekonomiskt utsatta områden samt förflyttning till fots i centrum.

För aktuell reseinformation hänvisas även till franska utrikesdepartmentets reseinformation för Kongo-Brazzaville (endast på franska) för aktuell reseinformation och lägesbeskrivning i allmänhet.

Allmänna säkerhetsläget

Svenskar i Kongo-Brazzaville uppmanas att i allmänhet iakttaga försiktighet.

Resenärer bör undvika att resa nattetid i hela landet på grund av risk för olyckor.

Sen fredsavtalet i december 2017, som så småningom har lett till ett avslut på oroligheterna i "Pool" området, kan huvudvägen mellan Brazzaville och Pointe Noire användas . Det är dock lämpligt att endast resa dagtid och att undvika avtagsvägar.

I den utsträckning förflyttningar sker bör folksamlingar och områden för demonstrationer undvikas. Svenskar uppmanas att undvika förflyttningar efter mörkrets inbrott och tillse att bostadens säkerhet är god. Följ alltid nyhetsrapporteringen.

Svenskar uppmanas att anmäla sin närvaro till ambassaden via svensklistan.

Terrorism

Risken för terrorattentat bedöms vara låg i Kongo Brazzaville. De lokala myndigheternas kapacitet att avvärja terrorhot är dock mycket begränsad. Ambassaden uppmanar till vaksamhet på allmänna platser och platser där många utlänningar vistas. 

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism: http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor liksom ambassadens reseråd.

Naturförhållanden och katastrofer

Republiken Kongo har ett tropiskt klimat, vilket bl.a. innebär kraftiga åskväder och skyfall under stora delar av året.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare måste ha visering för inresa i Republiken Kongo. Ansökan om visering görs vid Kongos ambassad i Stockholm: se kontaktuppgifter här: Stockholm Diplomatic List - Government.se

Passet måste vara giltigt för hela vistelsetiden. Vaccinationsbok som intygar att resenären vaccinerats mot gula febern är obligatorisk för inresa i landet.

Hälso- och sjukvård

Resenärer till Republiken Kongo bör konsultera läkare i god tid före avresan och försäkra sig om att ha ett fullgott vaccinationsskydd. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt för inresa i landet. Malaria är vanligt förekommande. Även chikungunya förekommer. Utbrott av rabies har rapporterats från Pointe-Noire.

Sjukvården håller generellt mycket låg standard, särskilt utanför Brazzaville och Pointe-Noire. I svårare fall kan medicinsk evakuering vara nödvändig. Kontrollera före avresan att detta täcks av reseförsäkringen.

Lokala lagar och sedvänjor

Undvik att fotografera officiella byggnader, hamnar, flygplatser och militära anläggningar. Även i övrigt bör försiktighet iakttas vid fotografering. Otillåten fotografering kan leda till frihetsberövande.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer uppmanas vara vaksamma i städerna Brazzaville och Pointe Noire där det förekommer militära vägspärrar. Förflyttningar nattetid bör undvikas.

Förflyttningar utanför statskärnan i Pointe-Noire bör också undvikas.

Utanför städerna, fr.a. i Pool-regionen, förekommer rån och banditverksamhet.

Trafiksäkerhet

Vägnätet håller låg standard utanför städerna. Under regnperioderna blir många vägar ofarbara. Det förekommer vägspärrar där ID-handlingar efterfrågas. Körning nattetid rekommenderas inte.

Resor med tåg bör undvikas då järnvägsnätet håller låg standard och den personliga säkerheten inte kan garanteras. Järnvägen mellan Pointe-Noire och Brazzaville är inte i bruk.

Försäkringsskydd

Alla resenärer bör ha heltäckande reseförsäkring som täcker kostnader för sjukvård och medicinsk evakuering. Kontrollera noga före resan vad försäkringen avser och om den är giltig för Republiken Kongo.

Övriga upplysningar

Svenska medborgare kan vända sig till annat EU-land för konsulärt stöd vid en konsulär kris och i en enskild nödsituation. 

I väntan på att honorärkonsulatet i Brazzaville bemannas hänvisas konsulära förfrågningar till ambassaden i Kinshasa.

Svenskar som vistas i Republiken Kongo kan också anmäla sig till ambassaden i Kinshasa via s.k. svensklistan: Anmäl din utlandsvistelse.

Frankrike har konsulärt ledningsansvar i händelse av kris. För mer information hänvisas till Frankrikes ambassad i Brazzaville: https://cg.ambafrance.org/.

Kontakta svenska ambassaden i Kinshasa och/eller konsulat.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023