• Svenska

Om utlandet Kiribati

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 08 maj 2024, 11.03

Aktuella händelser

Coronavirus (COVID-19)

För senaste information om inresebestämmelser för Kiribati, se

> Storbritanniens reseinformation för Kiribati

Allmänna säkerhetsläget

Resenärer i Kiribati bör iaktta normal aktsamhet. Generellt är Kiribati ett relativt säkert land att resa i, men fall där turister har blivit överfallna och rånade har förekommit.

Terrorism

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Kiribati är beläget i ett relativt lugnt seismiskt område, men omges av den så kallade ”Pacific ring of fire”. Detta innebär att kraftiga jordskalv i andra delar av Stilla Havsområdet kan ge upphov till tsunamivågor som i värsta fall kan drabba även Kiribati.

Landets läge runt ekvatorn gör att landet ligger i utkanten av det bälte av länder som drabbas av tropiska cykloner. Stormar och regnoväder med översvämningar och avstängda vägar som följd inträffar dock tidvis mellan oktober och maj.

För mer information, se World Meteorological Organisation

In- och utresebestämmelser

Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Passets giltighet

För att resa in i landet krävs det att resenärens pass har en giltighetstid motsvarande resans längd, till dess att du lämnar landet. Länder på vägen mellan Sverige och Kiribati kräver ibland en längre giltighetstid på passet.

Visum

Kiribati kräver inget visum för svenska medborgare som befinner sig i Kiribati mindre än 28 dagar. Dock måste resenären ha en returbiljett ut från landet samt kunna bevisa att resenären har tillräckligt med ekonomiska medel under resan.

För mer information, kontakta Kiribatis ambassad i Suva, Fiji  Epost: kiribatihighcom@connect.com.fj Telefon: +679 331 5335.

Tullbestämmelser

Kiribati har strikta regler för införsel av mat, växter och animalistiska produkter.

Hälso- och sjukvård

I Kiribati finns risk för att drabbas av virusinfektionen zika. För mer information se Folkhälsomyndigheten

Denguefeber förekommer i Kiribati. Denguefeber och vissa andra sjukdomar sprids via myggbett, och förebyggande åtgärder rekommenderas.

Vattenburna sjukdomar inklusive hepatit och tyfoidfeberförekommer i Kiribati. Det rekommenderas att koka allt dricksvatten eller köpa vatten på flaska. De luftburna sjukdomarna tuberkulos och mässling förekommer också i Kiribati.

Vaccinering mot tyfoidfeber, hepatit A och B rekommenderas samt vaccinering mot rabies vid längre vistelser i landet. Ta reda på vilka vaccinationer som i övrigt behövs före avresan.

Mer information om sjukdomar och vaccinering inför resa till Kiribati finns här.

Det saknas begravningsbyråer med krematorium och/eller balsameringsfacilitet. Om en person avlider i Kiribati kan det därför krävas extra arrangemang vilket för anhöriga kan bli mycket kostsamt utan täckande försäkring.

Lokala lagar och sedvänjor

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är stränga. Ofta rör det sig om långvariga fängelsedomar och mycket höga böter.

Resenärer bör alltid bära med sig sitt pass  då man annars riskerar att tas in till förhör hos lokala myndigheter. Det är olagligt att fotografera vissa byggnader i landet.

Homosexualitet är inte socialt accepterat och sexuella relationer mellan vuxna män är straffbelagda. Offentliga ömhetsbetygelser bör undvikas i största möjliga mån. Klädsel och uppförande i landet följer en konservativ standard.

Nudism är förbjudet. Införsel av pornografiska bilder och tidskrifter är förbjudet enligt lag. Rattonykterhet kan leda till omedelbart frihetsberövande.

Kiribati har strikta regler för införsel av mat, växter och animaliska produkter. Mer information om förbjudna varor kan fås från Biosecurity Services på: Epost: pps@spc.int Telefon: +679 3370 733.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Lagunen söder om Tarawa är kraftigt förorenad och därför avråds från bad och simning där. Undvik även att äta skaldjur eller lagunfisk i Tarawa.

Mycket kraftiga undervattensströmmar kan utgöra en fara vid bad och simning.

Trafiksäkerhet

Onyktra och nyckfulla trafikanter och överlastade transporter kan utgöra en omedelbar fara vid färd i bil.

Fotgängare, djur på vägbanan samt avsaknad av gatubelysning utgör en risk vid nattkörning.

Överfyllda passagerarfärjor förekommer och resenärer bör undersöka att säkerheten är godtagbar.

Försäkringsskydd

Sverige och Kiribati har inga ömsesidiga avtal om socialskydd eller sjukförsäkringar varför man bör skaffa en täckande reseförsäkring inför resan.

Övriga upplysningar

Möjligheter att betala med kort är mestadels begränsade i Kiribati. Bankomater finns på särskilda platser. Valutan i Kiribati är australiska dollar.

För vidare allmän information, se Turistinformation Kiribati och Storbritanniens reseinformation för Kiribati.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023