Meny
  • Svenska

Om utlandet Kina

Om svenskt medborgarskap

För allmän information om medborgarskap i Kina, dubbelt medborgarskap etc. hänvisar vi till ambassadens medborgarskapsguide.

Medborgarskapsguide

Svenskt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer