• Svenska

Om utlandet Kenya

Handelsrelationer med Kenya

Svenska företag visar ett växande intresse för att göra affärer i Östafrika.

De viktigaste exportprodukterna är telekommunikationsutrustning, papper och pappersmassa, maskindelar, konsumtionsvaror, medicinsk utrustning och fordon. Från Kenya importeras främst kaffe, snittblommor, frukt och grönsaker.

Ungefär 50 företag med anknytning till Sverige finns representerade i Kenya. Majoriteten av dessa är baserade i Nairobi där flera även har regionala kontor för hela Östafrika eller hela kontinenten. Bland företagen kan nämnas ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Bahco, Ericsson, Saab, Sandvik, Scania, SKF, TetraPak and Volvo. Intresset för Kenya och Östafrika bland svenska institutionella och privata investerare växer. Business Swedens kontor för östra och centrala Afrika är placerat i Nairobi. Swedfund, Sveriges statsägda företag för investeringar på högriskmarknader, har ett regionalt kontor i Nairobi sedan 2009.

Det finns goda möjligheter för att utveckla handelsrelationen mellan Sverige och Kenya. Särskilt intressanta affärsområden är infrastruktur, jordbruk, IT och förnyelsebar energi. Ambassaden och Business Sweden kan bistå svenska företag med intresse för att etablera sig på den kenyanska eller östafrikanska marknaden. Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal med Kenya sedan 1973.

Sverige har mycket goda relationer med Kenya som sträcker sig tillbaka till Kenyas självständighet 1963. Den positiva bilden av Sverige i Kenya är en viktig faktor för näringslivsfrämjandet i landet. Exportrådet samordnar, med stöd av ambassaden, ett ramverk för att stärka svenskrelaterade företags engagemang och profil för ansvarsfullt företagande (Corporate Social Responsibility, CSR) under temat Swedish Long-Term Commitment to Kenya.

Kenyas utvecklingspotential på det ekonomiska området anses vara relativt stor. Införandet den 1 juli 2010 av en gemensam marknad inom den Östafrikanska gemenskapen (East African Community, EAC) och Kenyas långa handelstradition skapar nya möjligheter. Kenyanska regeringens Vision 2030 har målet att etablera Kenya som ett medelinkomstland år 2030. I och med satsningen söker den kenyanska regeringen att genomföra ett antal reformer som syftar till att stimulera affärsklimatet i Kenya och främja utländska investeringar.

Kenya har en kvalificerad arbetsstyrka och stabilt finansiellt regelverk. På grund av landets geografiska läge, utvecklad infrastruktur med internationell flygplats och djuphavshamn, ses Kenya som ett regionalt center i Östafrika för investeringar och kommersiella satsningar. Vidare är Kenya regionens starkaste ekonomi. Korruption är emellertid ett allvarligt problem.