• Svenska

Om utlandet Kenya

Svenska skolan i Nairobi

Svenska skolan i Nairobi har funnits sedan 1968. Här finns förskola från 1,5 års ålder, förskoleklass och grundskola samt gymnasium. På skolan finns ca 110 elever samt ett internat för gymnasieelever. Skolan följer svenska läroplaner och vilar på demokratiska värderingar. Eleverna kommer främst från Sverige och övriga Norden och många har även erfarenheter från andra delar av världen. Denna mångfald en positiv kraft och gör skolan till en inspirerande plats att utvecklas på. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska samtidigt som skolan förstärker engelskan så att eleverna ska bli trygga i båda dessa språk. Elever från Norge och Danmark får också modersmålsundervisning varje vecka av lärare från sitt respektive land. Nairobi har ett stort utval av olika internationella skolor med främst brittiskt eller amerikansk läroplan. Svenska skolan utgör ett alternativ för dig som vill att dina barn ska få en kontinuitet i sin svenska skolgång under din familjs vistelse i Kenya. Den Svenska skolan i Nairobi drivs av en lokal Skolförening, där vårdnadshavare till eleverna är medlemmar. Detta gör att man som förälder har möjlighet att aktivt vara delaktig i och påverka hur skolan drivs. Besök gärna skolans hemsida för mer information: http://www.ssn.or.ke/ Besök även skolans facebooksida: Svenska skolan i Nairobi, för uppdateringar och bilder på vad som sker på skolan. Välkommen att kontakta Svenska skolan i Nairobi direkt: Adress: Swedish School Association of Kenya, P.O. Box 21324, Nairobi 00505, Kenya Telefon: + 254 (0)20 386 65 44 E-post: info@ssn.or.ke Välkomna till Svenska Skolan i Nairobi!