Meny
  • Svenska

Kenya

Rösta utomlands i Kenya

Rösta i valet 2018

Den 9 september 2018 hålls val till Sveriges riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Du som har rösträtt i valen den 9 september 2018 och befinner dig i Kenya kan antingen brevrösta eller rösta på ambassaden i Nairobi.

Ambassadens öppettider för röstmottagningen är:

Torsdag 16 aug                           kl 14.00-17.00

Tisdag 21 aug                              kl 14.00-17.00

Torsdag 23 aug                           kl 14.00-17.00

Lördag 25 augusti                       kl 09.00-12.00

Söndag 2 september                  kl 09.00-12.00

Anmäl dig till röstlängden!

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen och är bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden. Denna anmälan ska vara inne hos Skatteverket 30 dagar före valet. Du anmäler dig genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842). Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan till röstlängd och anmäla ny adress i utlandet på blanketten.

Brevröstmaterial, inklusive utlandsröstkort, skickas automatiskt till alla utlandssvenskar med början i mitten av juli. Valmyndigheten använder sig av informationen i röstlängden som i sin tur är baserad på den information som finns i Skatteverkets folkbokföring. Därför är det viktigt att se till att dina adressuppgifter är korrekta i folkbokföringen.

Har du frågor om anmälan till röstlängden kontakta Skatteverket på tel: + 46 8 564 851 60 

E-postformulär för frågor finns på Skatteverkets hemsida under kontakta oss.

Rösträtt

Läs mer om rösträtt och andra valrelaterade frågor på Valmyndighetens webbplats eller kontakta Valmyndigheten på tel: + 46 10 57 57 000  

 

Grundläggande information om: Rösta utomlands

Läs mer