• Svenska

Om utlandet Kenya

Rösta utomlands i Kenya

Val till riksdag, region och kommun i Sverige 2022

Den 11 september är det val till riksdag, region och kommun i Sverige. Om du befinner dig utomlands när det är val kan du förtidsrösta vid ambassaden eller via brevröstning. Det går inte att rösta på valdagen på ambassaden, men nedan finns information om hur du kan förtidsrösta i Kenya.

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen, är bosatt i eller vistas i Kenya kan du förtidsrösta genom att posta en brevröst från utlandet eller förtidsrösta på ambassaden i Nairobi.  

Förtidsrösta på ambassaden

På ambassaden i Nairobi kommer du kunna förstidsrösta vid följande tider:

Tisdag 23 augusti              kl. 16.00 – 19.00

Onsdag 24 augusti             kl. 08.00 – 10.00

Lördag 27 augusti              kl. 08.00 – 14.00

Måndag 29 augusti            kl. 16.00 – 19.00

Onsdag 31 augusti             kl. 08.00 – 10.00

Du måste ha med dig en giltig id-handling för att förtidsrösta på ambassaden. Du behöver inte ha med dig ett röstkort, men det underlättar om du har det.

Brevrösta från utlandet

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, dvs skicka sin röst med posten. För att brevrösta behöver du ett särskilt material. Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten.

Material för brevröstning kommer också finnas att hämta på ambassaden i Nairobi. Du får tidigast skicka din röst den 28 juli 2022. Brevrösten måste skickas från utlandet för att den ska bli giltig och den måste nå Valmyndigheten före valdagen. Här finner du mer information om att brevrösta från utlandet.

Valmyndighetens webbplats kan du läsa om rösträtt för svenskar bosatta utomlands och om hur du går tillväga för att rösta. Här finns aktuell information om att rösta från utlandet vid valet 2022: 

Anmäl dig till röstlängden vart tionde år

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen, är bosatt i utlandet (inte folkbokförd i Sverige), men någon gång har varit folkbokförd i Sverige har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Uppgifterna måste vara Skatteverket tillhanda senast den 12 augusti för att tas upp i tid i röstlängden för årets val.

För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" och skicka in den till Skatteverket. Adressen står på blanketten.

Här finns mer information på Skatteverkets webbsida 

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer