Meny
  • Svenska

Resa till Kenya

Rösta utomlands i Kenya

Rösta i valet 2018

Den 9 september 2018 hålls val till Sveriges riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Svenska medborgare i Kenya med rösträtt kommer antingen kunna brevrösta eller rösta på plats på Sveriges ambassad i Nairobi innan valet. Mer detaljerad information kommer läggas upp närmre valet. 

Anmäl dig till röstlängden!

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen och är bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden. Denna anmälan ska vara inne hos Skatteverket 30 dagar före valet. Du anmäler dig genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842). Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan till röstlängd och anmäla ny adress i utlandet på blanketten.

Brevröstmaterial, inklusive utlandsröstkort, skickas automatiskt till alla utlandssvenskar med början i mitten av juli. Valmyndigheten använder sig av informationen i röstlängden som i sin tur är baserad på den information som finns i Skatteverkets folkbokföring. Därför är det viktigt att se till att dina adressuppgifter är korrekta i folkbokföringen.

Har du frågor om anmälan till röstlängden kontakta Skatteverket på tel: + 46 8 564 851 60 

E-postformulär för frågor finns på Skatteverkets hemsida under kontakta oss.

Rösträtt

Läs mer om rösträtt och andra valrelaterade frågor på Valmyndighetens webbplats eller kontakta Valmyndigheten på tel: + 46 10 57 57 000  

 

Allmänt om: Rösta utomlands

Den 9 september 2018 är det val i Sverige till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. På Valmyndighetens webbplats kan du läsa om rösträtt för svenskar bosatta utomlands och om hur du går tillväga för att rösta. På Sweden Abroad kommer det även att finnas information om var just du, i det land där du befinner dig, kan finna en plats för röstmottagning. Så håll dig informerad genom att aktivt söka information på aktuell sida på Sweden Abroad för det land där du befinner dig. Informationen uppdateras även löpande på ambassadernas sociala medier som exempelvis Facebook.

Läs mer