• Svenska

Om utlandet Kazakstan

In- och utresebestämmelser

Från och med den 1 januari 2017 har Kazakstan infört viseringsfrihet för svenska medborgare, medborgare i övriga medlemsländer  tillhörande OECD samt i Förenande Arabemiraten, Malaysia, Singapore och Monaco. (OBS Se dock nedan om tillfällig suspendering av viseringsfriheten.)

Det innebär att varje svensk medborgare som reser till Kazakstan för vistelse om högst 30 dagar inte behöver ansöka om visering. För längre vistelse i Kazakstan krävs däremot visering.

Observera dock att Kazakstan i omgångar, för närvarande fram till den 31 december 2021, till följd av Corona-pandemin avbrutit viseringsfria inresor för medborgare i vissa länder, däribland Sverige.

Detaljerad information lämnas av Kazakstans ambassad i Stockholm.

Embassy of Kazakhstan in Stockholm
Birger Jarlsgatan 37
111 45  Stockholm

Tel: +46(0)8 7005141
Tel: +46(0)8 70051 45/47 (Consul)

Email: stockholm.kz@gmail.com

Resenärer till Kazakstan ska i samband med inresa fylla i en migrations- och tullklareringsblankett, som också uppvisas när man lämnar landet. På blanketten bör alla värdeföremål och pengar upräknas. Om man underlåter att göra detta kan tullmyndigheterna utdöma kännbara böter eller andra straff.

Tidigare bestämmelser om registrering hos inrikesministeriet vid vistelse längre än fem dagar är inte lägre i bruk.

År 2001 meddelade Kazakstans regering att följande områden är stängda för utlänningar: byarna Gvardejskij och Rossavel samt järnvägsstationen i Kultshabashy i regionen Chambyl Oblast, distrikten Bokejorda och Changaly i Väst-Kazakstans Oblast, staden Priozersk samt byn Gulshad i Karaganda Oblast samt distrikten Baykonur, Karmakshy och Kazakly i Kyzylorda Oblast. Resor till gränsen mot Kina eller i närheten av militärområden förutsätter, utöver visum, särskilt förhandstillstånd. 

Senast uppdaterad 30 aug 2021, 15.13