• Svenska

Om utlandet Kazakstan

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

24 jun 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD har den 24 juni 2021 beslutat att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till de flesta av världens länder till den 1 september 2021. Samtidigt häver UD avrådan för ytterligare länder och områden som lagts till EU:s undantagslista. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 25 feb 2021, 16.42

Aktuella händelser

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 15 april 2021.

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information:

Information covid-19

Allmänna säkerhetsläget

Det politiska läget, terrorism eller instabila naturförhållanden innebär inga omedelbart överhängande risker för resenärers säkerhet i Kazakstan.

Terrorism

Hotnivån ligger på en normal nivå i landet.

Läs om terrorism och turism på regeringens hemsida

Naturförhållanden och katastrofer

Landets sydöstra delar, inklusive dess största stad Almaty, ligger i ett jordbävningsbälte. Jordbävningar av olika magnitud förekommer i bergsområdena och utgör en viss latent risk.

In- och utresebestämmelser

Från och med den 1 januari 2017 har Kazakstan infört viseringsfrihet för svenska medborgare, medborgare i övriga medlemsländer  tillhörande OECD samt i Förenande Arabemiraten, Malaysia, Singapore och Monaco. Det innebär att varje svensk medborgare som reser till Kazakstan för vistelse om högst 30 dagar inte behöver ansöka om visering.

För längre vistelse i Kazakstan krävs däremot visering.

Detaljerad information lämnas av Kazakstans ambassad i Stockholm.

Embassy of Kazakhstan in Stockholm
Birger Jarlsgatan 37
111 45  Stockholm

Tel: +46(0)8 7005141
Tel: +46(0)8 70051 45/47 (Consul)

Email: stockholm.kz@gmail.com

Resenärer till Kazakstan ska i samband med inresa fylla i en migrations- och tullklareringsblankett, som också uppvisas när man lämnar landet. På blanketten bör alla värdeföremål och pengar upräknas. Om man underlåter att göra detta kan tullmyndigheterna utdöma kännbara böter eller andra straff.

Tidigare bestämmelser om registrering hos inrikesministeriet vid vistelse längre än fem dagar är inte lägre i bruk.

År 2001 meddelade Kazakstans regering att följande områden är stängda för utlänningar: byarna Gvardejskij och Rossavel samt järnvägsstationen i Kultshabashy i regionen Chambyl Oblast, distrikten Bokejorda och Changaly i Väst-Kazakstans Oblast, staden Priozersk samt byn Gulshad i Karaganda Oblast samt distrikten Baykonur, Karmakshy och Kazakly i Kyzylorda Oblast. Resor till gränsen mot Kina eller i närheten av militärområden förutsätter, utöver visum, särskilt förhandstillstånd. 

Hälso- och sjukvård

Hälsovården når generellt inte upp till västerländsk standard.

Om man reser till Kazakstan från en region där gula febern förekommer måste man vara vaccinerad mot sjukdomen. Dessutom rekommenderas att man är vaccinerad mot stelkramp, difteri, polio och hepatit A. Tuberkulos förekommer.

Lokala lagar och sedvänjor

Den som reser till Kazakstan bör notera lokala seder och bruk. Straffen för bruk, innehav eller smuggling av narkotika är stränga. Homosexuellt umgänge är sedan år 1997 inte straffbart men är fortfarande inte allmänt accepterat.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kazakstan är ett relativt tryggt land för turister. Allmän försiktighet bör dock iakttas. De vanligaste brotten riktade mot utlänningar är fickstölder och misshandel. Merparten av brotten mot utlänningar sker i närheten av hotellen samt på lokala marknader. I Kazakstan har det förekommit "falska poliser", som det finns anledning att akta sig för. Polisen ska alltid legitimera sig och man bör inte frivilligt överlämna sin plånbok till polisen. Eventuella oegentligheter från polisens sida bör meddelas till myndigheterna.

Trafiksäkerhet

Bilarna och vägarna i Kazakstan är ofta i dåligt skick. Bilarna saknar ofta bilbälten. I trafiken bör man vara försiktig, eftersom trafikreglerna inte alltid iakttas. Hårda punktinsatser från trafikpolisens sida har dock lett till att bilförares respekt för fotgängare avsevärt har förbättrats under senare tid. Det finns relativt få bensinstationer längs landsvägarna, varför det lönar sig att ta med tillräckligt med drivmedel på längre resor. Trafikpolisen kan ibland utan anledning bötfälla personer på Kazakstans vägar. Bilkörning efter mörkrets inbrott bör undvikas.

Privata bilar fungerar även som taxibilar, men dessa bör undvikas. Särskilt bör man undvika taxibilar som redan har passagerare. För att undvika problem bör man komma överens om resans pris på förhand även med officiella taxibilar. De offentliga fortskaffningsmedlen är relativt trygga. Problemet är ofta deras otillförlitlighet och dåliga skick. Bussarna är ofta mycket fulla och fickstölder förekommer. De lokala flygplanens kondition varierar. Air Astana flyger dock mellan Almaty och Nur-Sultan med nya västerländska plan.

Försäkringsskydd

Resenärer bör ha svensk reseförsäkring. Den bör vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall även täcka flygtransport till Sverige.

Övriga upplysningar

Man bör alltid ha med sig pass eller kopia av detsamma. En person utan möjlighet att legitimera sig kan anhållas. Om passet försvinner bör detta anmälas till närmaste polisstation, där man på begäran får en kopia av anmälan eller, i förekommande fall, av undersökningsprotokollet. Kopian ska tillställas en ambassad för ett EU-land, där en svensk medborgare som förlorat sitt pass får ett resedokument som täcker hemresan.

Valutan i Kazakstan är tenge, som inte kan växlas i Sverige. Som resevaluta lönar det sig att använda US-dollar eller euro. Dollarsedlarna bör dock vara nya och i gott skick för att dessa ska kunna växlas. I de stora städerna finns många växlingskontor. I de större städerna blir det allt vanligare att restauranger och affärer accepterar internationella kreditkort. Det kan vara besvärligt att växla resecheckar. Antalet uttagsautomater för kontanter blir allt fler, särskilt i de större städerna.

I Kazakstan fungerar gsm-telefoner åtminstone i huvudstaden Astana och i landets största stad Almaty. Täckningen i övriga landet beror på vilken svensk operatör man har.

Statsspråket i Kazskstan är kazakiska, men även ryska har officiell status, talas allmänt och dominerar i storstäderna Astana och Almaty. Kunskaper i engelska är vanligare bland yngre medborgare.