• Svenska

Om utlandet Kambodja

Handel med utlandet

 

Handel med Kambodja              

En av ambassadens uppgifter är att främja handelsrelationerna mellan Sverige och Kambodja. För detta ändamål arbetar ambassaden i nära relation med Business Sweden i Bangkok. Information om handel och handelsrelaterade aktiviteter kommer att finnas på denna sida. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Svensk-kambodjanska handelsförbindelser

Den svenska exporten till Kambodja uppgick till 64 MSEK under 2015. Importen från Kambodja uppgick 2015 till 587 MSEK. Den svenska importen domineras helt av kläder, 71 procent och skor 3 procent. Den svenska exporten under samma period är mer diversifierad men består till stor del av verkstadsprodukter, maskiner och apparater samt papp och papper.

Handelsrelationerna med Kambodja är begränsade men ett ökande antal svenska företag är verksamma i Kambodja. H&M och MILVIK (Bima Cambodia) har kontor i Phnom Penh. Både H&M och IKEA köper varor från Kambodja. Det finns också flera svenska entreprenörer inom framför allt turistnäringen. Export- och kreditnämnden (EKN) har sedan några år tillbaka medgivit krediter vid export till Kambodja även om landrisken är högt klassad.

I maj 2015 anordnades ett seminarium för svenska företag i Thailand på temat "Doing Business in Cambodia: Opportunities and Challenges i vilken ambassadören deltog tillsammans med handläggare för handelsrelaterade frågor. Syftet var att attrahera svenska företag som redan finns i regionen att intressera sig för Kambodja.  Seminariet var välbesökt och ett samarrangemang mellan Thai-och Swedish Chamber of Commerce i Bangkok.

För mer information om Svenska-Kambodjanska handels relationer besök Business Sweden's hemsida, se nedan, vilken innehåller information om svensk export samt import till Kambodja.

Länkar:

Kambodja

International Business Chamber Cambodia (IBC)

EuroCham

Sverige

Business Sweden

Swedfund

Export- och kreditnämnden

För mer information om handels- och investeringsrelaterade frågor vänligen se den engelska versionen av ambassadens hemsida under fliken "Trade & Investment".