• Svenska

Om utlandet Italien

Resa in i Italien från utlandet

Det är inte möjligt för ambassaden att uttala sig om vilka restriktioner som kommer att gälla på ett specifikt datum längre fram i tiden. Italienska myndigheter beslutar normalt nya restriktioner med ett par dagars framförhållning.

Giltigt europeiskt covid-certifikat ska kunna uppvisas

Vid inresa i Italien från annat land ska samtliga personer över 6 år kunna uppvisa ett giltigt europeiskt covid-certifikat (Green Pass/covid-bevis) utfärdat efter minst två doser vaccin, friskförklaring från covid-19 eller efter ett negativt molekylärt (PCR) eller antigent testresultat. Barn under 6 år är undantagna från detta krav.   

I de fall du inte kan uppvisa EU:s digitala covid-certifikat råder krav på obligatorisk självisolering och hälsoövervakning i 5 dagar. Du ska i dessa fall meddela behörig lokal hälsovårdsmyndighet (Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria) att du befinner dig i regionen. Kontaktnummer till samtliga regioner finns tillgängliga på italienska hälsovårdsministeriets hemsida. Vid slutförd självisolering ska ett nytt covid-test tas (antigent eller molekylärt/PCR), om testresultatet är negativt är det sedan samma behöriga hälsovårdsmyndighet som du anmäler dig till när du anländer till regionen som måste skriva ut dig från listan över personer som sitter i obligatorisk självisolering.

Vad gäller undantag från ovannämnda restriktioner kan du på ett enkelt sätt få information genom att fylla i ett frågeformulär som italienska utrikesministeriet framställt. Formuläret finns tillgängligt både på italienska och engelska. 

EU:s digitala covid-certifikat och dess giltighetstider

En person som vaccinerats mot covid-19, har ett negativt molekylärt (PCR) eller antigent testresultat utfärdat av behörig vårdgivare eller är friskförklarad från covid-19 kan få EU:s digitala covid-certifikatet (EUDCC) utfärdat av behörig myndighet. Certifikat behöver innehålla information om:

  • Bevis på slutförd vaccinationscykel. Certifikatets giltighetstid för inresa i Italien från utlandet är 9 månader (270 dagar) efter slutförd vaccinationscykel (andra dosen). Efter tredje dosen vaccin har certifikatet, för närvarande, inte något sista giltighetsdatum. 

eller

  • Bevis på negativt molekylärt (PCR) eller antigent testresultat. Antigen-test får vid inresa i Italien inte vara äldre än 48 timmar, PCR-test får vid inresa i Italien inte vara äldre än 72 timmar. 

eller

  • Bevis för person som friskförklarats från covid-19. Intygets giltighetstid 180 dagar (cirka 6 månader) efter första positiva testet.

Mer ingående information angående certifikatens giltighetstid finns tillgänglig på italienska hälsovårdsministeriets hemsida.

Information om hur och var EU:s digitala covid-certifikat utfärdas:

Mer information angående EU:s digitala covid-certifikat på Europeiska kommissionens webbplats.

Personer med en kroppstemperatur över 37,5 eller med annan influensasymptom ska stanna i hemmet och undvika sociala kontakter.

Information (på italienska) angående resor mellan Sverige och Italien finns även tillgänglig på italienska utrikesministeriets hemsida "Viaggiare sicuri" 

Senaste dekretet (DCPM) i sin helhet finner du på italienska inrikesministeriets hemsida.

Senast uppdaterad 02 maj 2022, 09.07