• Svenska

Om utlandet Italien

Resa in i Italien från utlandet

När det gäller inresa till Italien från utlandet regleras detta i ett dekret från den 2 mars 2021.

Samtliga personer som reser in i Italien från annat land måste fylla i en självförsäkran samt anmäla sin vistelse i regionen till behörig lokal hälsovårdsmyndighet (Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria). Kontaktnummer till samtliga regioner finns tillgängliga på italienska hälsovårdsministeriets hemsida.

Utöver ovannämnda restriktioner, från 31 mars till och med 30 april 2021, gäller en tillfällig förordning som reglerar inreserestriktionerna till Italien från länder tillhörande grupp C (bland annat Sverige och samtliga EES stater):

  • skyldighet att uppvisa negativt molekylärt eller antigent Covid-test taget max 48 timmar före inresa i Italien (intyget måste vara på engelska eller italienska);
  • iaktta 5 dagars karantän i hemmet eller bostaden;
  • efter karantänperioden ska ett nytt molekylärt eller antigent Covid-test tas. 

Ytterligare information på italienska hälsovårdsministeriets hemsida.

Undantag från bestämmelserna föreskrivs i artikel 51 punkt 7 i dekretet från den 2 mars 2021.

I lista C finns bland annat samtliga länder som tillhör EES d.v.s. Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike (Österrike med specifika bestämmelser enligt förordning från 13 februari 2021).

I de fall där negativt molekylärt eller antigent Covi-19 test inte kan uppvisas råder istället krav på obligatorisk självisolering och hälsoövervakning i 14 dagar. Det är sedan samma behöriga hälsovårdsmyndighet som du anmäler dig till när du anländer till landet som måste utfärda ett intyg för att perioden för självisolering ska kunna avslutas.

Du kan på ett enkelt sätt informera dig om vad som gäller i din specifika situation genom att fylla i ett frågeformulär som finns tillgängligt både på italienska och engelska på italienska utrikesministeriets hemsida. Frågeformuläret innehåller även information angående vilka kategorier som inte omfattas av kravet på att uppvisa negativt molekylärt eller antigent Covid-test samt en fullständig lista över världens länder fördelade på fem listor från A till E. 

Personer med en kroppstemperatur över 37,5 eller med annan influensasymptom ska stanna i hemmet och undvika sociala kontakter.

Information (på italienska) angående resor mellan Sverige och Italien finns även tillgänglig på italienska utrikesministeriets hemsida "Viaggiare sicuri" 

Senaste dekretet (DCPM) i sin helhet finner du på italienska inrikesministeriets hemsida.

Senast uppdaterad 13 apr 2021, 12.53