• Svenska

Om utlandet Italien

Resa in i Italien från utlandet

När det gäller inresa till Italien från utlandet regleras detta i ett dekret från den 2 mars 2021.

Samtliga personer som reser in i Italien från annat land måste, innan inresa i Italien, fylla i det digitala formuläret EU Digital Passenger Locator Form (dPLF). Alternativt är det möjligt att fylla i formuläret i pappersformat, ladda ner blanketten här.

Vid resa till Italien från annat EU-land, Island, Liechtenstein och Norge ska ett giltigt covid-certifikat kunna uppvisas. 

EU:s digitala covid-certifikat för resa inom EU, Island, Liechtenstein och Norge

En person som vaccinerats mot covid-19, har ett negativt molekylärt (PCR) eller antigent testresultat utfärdat av behörig vårdgivare eller är friskförklarad från covid-19 kan få EU:s digitala covid-certifikatet utfärdat.

Innehavare av EU:s digitala covid-certifikat (EUDCC) får resa in i Italien utan ytterligare restriktioner (testning eller karantän), på villkor att deras intyg innehåller antingen:

  • Bevis på slutförd vaccinationscykel sedan minst femton dagar efter andra vaccineringsdosen, efter engångsdos för Johnson & Johnson eller för personer som återhämtat sig från covid-19 och där läkare föreskrivit endast en dos. 

  • Bevis på negativt molekylärt (PCR) eller antigent testresultat. Intyget är giltigt för inresa i Italien i 48 timmar efter testtillfället.

  • Person som friskförklarats från covid-19. Intygets giltighetstid 180 dagar (cirka 6 månader) efter friskförklaring.

Vid inresa i Italien från utlandet, är barn under 6 år undantagna från kravet på att uppvisa EU:s digitala covid-certifikat.

För information om hur och var du kan få EU:s digitala covid-certifikat:

Mer information angående EU:s digitala covid-certifikat på Europeiska kommissionens webbplats.

För att kunna delta på events, äta inomhus på restauranger, gå på museum, använda lokaltrafiken samt andra aktiviteter krävs, inom Italien, att man kan uppvisa ett giltigt covid-certifikat. Mer information om detta under rubriken lokala restriktioner i nedanstående meny.

Övriga inreserestriktioner

I de fall där EU:s digitala covid-certifikat inte kan uppvisas eller om du under de senaste 14 dagarna vistats i ett land utanför lista C*, råder krav på obligatorisk självisolering och hälsoövervakning i 10 dagar. Du ska i dessa fall meddela behörig lokal hälsovårdsmyndighet (Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria) att du befinner dig i regionen. Kontaktnummer till samtliga regioner finns tillgängliga på italienska hälsovårdsministeriets hemsida. Efter 10 dagars självisolering ska ett nytt covid-test tas, om testresultatet är negativt är det sedan samma behöriga hälsovårdsmyndighet som du anmäler dig till när du anländer till regionen som måste skriva ut dig från listan över personer som sitter i obligatorisk självisolering.

Observera att det kan råda inresförbud i Italien för personer som under de senaste 14 dagarna vistats i länder tillhörande lista E**.

Undantag från bestämmelserna föreskrivs i artikel 51 punkt 7 i dekretet från den 2 mars 2021.

* I lista C finns bland annat samtliga länder som tillhör EES d.v.s. Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

** lista E: Sydafrika, Lesotho, Botswana, eSwatini, Zimbabwe, Malawi, Moçambique och Namibia.

Du kan på ett enkelt sätt informera dig om vad som gäller i din specifika situation genom att fylla i ett frågeformulär som finns tillgängligt både på italienska och engelska på italienska utrikesministeriets hemsida. Frågeformuläret innehåller även information angående vilka kategorier som kan undantas från kravet på att vid inresa uppvisa EU:s digitala codvid-certifikat. Formuläret innehåller även en fullständig lista över världens länder fördelade på fem listor från A till E. 

Personer med en kroppstemperatur över 37,5 eller med annan influensasymptom ska stanna i hemmet och undvika sociala kontakter.

Information (på italienska) angående resor mellan Sverige och Italien finns även tillgänglig på italienska utrikesministeriets hemsida "Viaggiare sicuri" 

Senaste dekretet (DCPM) i sin helhet finner du på italienska inrikesministeriets hemsida.

Senast uppdaterad 29 nov 2021, 15.13