• Svenska

Om utlandet Italien

Resa in i Italien från utlandet

När det gäller inresa till Italien från utlandet regleras detta i ett dekret från den 2 mars 2021.

Samtliga personer som reser in i Italien från annat land måste, innan inresa i Italien, fylla i det digitala formuläret EU Digital Passenger Locator Form (dPLF). Alternativt är det möjligt att fylla i formuläret i pappersformat, ladda ner blanketten här. Efter inresa i Italien ska samtliga personer även anmäla sin vistelse i regionen till behörig lokal hälsovårdsmyndighet (Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria). Kontaktnummer till samtliga regioner finns tillgängliga på italienska hälsovårdsministeriets hemsida.

Det råder krav för samtliga inresanden att uppvisa negativt molekylärt eller antigent Covid-test taget max 48 timmar före inresa i Italien. Intyget ska vara utfärdat på engelska eller italienska, barn under två år är undantagna från kravet.

Undantag från bestämmelserna föreskrivs i artikel 51 punkt 7 i dekretet från den 2 mars 2021.

I lista C finns bland annat samtliga länder som tillhör EES d.v.s. Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

I de fall där negativt molekylärt eller antigent Covi-19 test inte kan uppvisas råder istället krav på obligatorisk självisolering och hälsoövervakning i 10 dagar. Ett nytt covid-test ska tas efter 5 dagar. Det är sedan samma behöriga hälsovårdsmyndighet som du anmäler dig till när du anländer till landet som måste skriva ut dig från listan över personer som sitter i obligatorisk självisolering. 

Du kan på ett enkelt sätt informera dig om vad som gäller i din specifika situation genom att fylla i ett frågeformulär som finns tillgängligt både på italienska och engelska på italienska utrikesministeriets hemsida. Frågeformuläret innehåller även information angående vilka kategorier som kan undantas från kravet på att vid inresa uppvisa negativt Covid-test. Formuläret innehåller även en fullständig lista över världens länder fördelade på fem listor från A till E. 

Personer med en kroppstemperatur över 37,5 eller med annan influensasymptom ska stanna i hemmet och undvika sociala kontakter.

Information (på italienska) angående resor mellan Sverige och Italien finns även tillgänglig på italienska utrikesministeriets hemsida "Viaggiare sicuri" 

Senaste dekretet (DCPM) i sin helhet finner du på italienska inrikesministeriets hemsida.

Senast uppdaterad 18 jun 2021, 14.42