• Svenska

Om utlandet Italien

Resa in i Italien från utlandet

Italienska myndigheter har hävt samtliga covid-relaterade restriktioner vad gäller inresa i Italien från annat land.

Detta innebär att alla, oberoende av medborgarskap, får resa in i Italien från annat land utan några covidspecifika restriktioner. Inresereglerna återgår till de regler som gäller under ordinarie omständigheter med hänsyn till krav på giltig resehandling och eventuell visering, maxvistelsetid och rätten till fri rörlighet inom EU/Schengenområdet.

Senaste dekretet (DCPM) i sin helhet finner du på italienska inrikesministeriets hemsida.

Senast uppdaterad 11 jan 2023, 13.01