• Svenska

Om utlandet Italien

Resa in i Italien från utlandet

När det gäller inresa till Italien från utlandet regleras detta i ett nytt dekret från den 15 januari 2021. Alla länder grupperas i olika listor, den 10 december flyttades samtliga EES länder till lista C.

Samtliga personer som reser in i Italien från annat land måste fylla i en självförsäkran.

Vid inresa i Italien för personer som under de senaste 14 dagarna endast vistats i länder tillhörande lista C råder skyldighet att uppvisa negativt molekylärt eller antigent Covid-test taget max 48 timmar före inresa. Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du testställen i Sverige för reseintyg.

I de fall där negativt molekylärt eller antigent Covi-19 test inte kan uppvisas råder istället krav på obligatorisk självisolering och hälsoövervakning i 14 dagar. Du måste i detta fall även meddela behörig lokal hälsovårdsmyndighet (Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria) att du befinner dig i regionen. Kontaktnummer till samtliga regioner finns tillgängliga på italienska hälsovårdsministeriets hemsida. Det är sedan samma behöriga hälsovårdsmyndighet som måste utfärda ett intyg för att perioden för självisolering ska kunna avslutas.

Personer med en kroppstemperatur över 37,5 eller med annan influensasymptom ska stanna i hemmet och undvika sociala kontakter.

Information (på italienska) angående resor mellan Sverige och Italien finns även tillgänglig på italienska utrikesministeriets hemsida "Viaggiare sicuri" 

Dekretet (DCPM) i sin helhet samt bilagor finner du på italienska inrikesministeriets hemsida.

Senast uppdaterad 15 jan 2021, 15.38