• Svenska

Om utlandet Italien

Har du symptom eller varit i kontakt med smittade samt karantänsbestämmelser

Obligatorisk självisolering gäller både för personer som testats positiva till Covid-19, personer som varit i nära kontakt med bekräftat smittade personer och för personer som uppvisar symptom på sjukdomen.

Personer som är medvetna om att de har varit i kontakt med bekräftat smittade eller som uppvisar symptom av sjukdomen ska stanna i sitt boende och kontakta italienska folkhälsomyndigheten på telefonnummer 1500  för information. 

Varje region har aktiverat lokala telefonnummer dit man kan vända sig t.ex. för information om var du kan testa dig. Du kan finna en lista över landets regioner och deras Covid-19- hjälpliner på italienska folkhälsomyndighetens hemsida. 

Här kan du ladda ner Appen Immuni som ger dig en pushnotis om du vistats under mer än 15 minuter i närheten av bekräftat smittad person (som också laddat ner Appen).

Om du blir satt i obligatorisk självisolering med hälsoövervakning gäller följande:
Du får inte under några förutsättningar lämna din bostad eller platsen som registrerats för din obligatoriska självisolering. Om du bor tillsammans med andra personer ska du i största möjliga utsträckning isolera dig från övriga personer, om möjligt med eget rum och toalett. Om du är i behov av sjukvård ska du ringa ambulansen på telefonnummer 118 och informera om att du befinner dig i obligatorisk självisolering. Du kan bli bötfälld om du inte följer rådande lagar och restriktioner. 

Personer som testats positiva till Covid-19 utan symptom:
Minst 10 dagar efter att man bekräftats positiv kan ett nytt molekylärt Covid-test genomföras:

  • Negativt test: Självisolering kan avslutas efter att den lokala hälsovårdsmyndigheten utfärdat ett intyg (attestato di fine isolamento). Endast ett negativt test är inte tillräckligt för att avsluta den obligatoriska självisoleringen.
  • Fortsatt positiv test och symptomfri: Självisolering kan i regel avslutas 21 dagar efter att personen testades positiv för första gången. Det är den lokala hälsovårdsmyndigheten som avgör när perioden för självisolering kan avslutas genom att utfärda ett intyg (attestato di fine isolamento). Om det föreligger vissa andra patologier eller om personen av annan anledning förväntas vara smittosam en längre tid, kan perioden förlängas.

Personer som testats positiva till Covid-19 med symptom:
Minst 10 dagars efter att de första symptomen uppvisades och efter minst tre symptomfria dagar kan ett nytt molekylärt test genomföras (om det föreligger vissa andra permanenta patologier kan perioden förlängas):

  • Negativt test: Självisolering kan avslutas efter att den lokala hälsovårdsmyndigheten utfärdat ett intyg (attestato di fine isolamento). Endast ett negativt test är inte tillräckligt för att avsluta den obligatoriska självisoleringen.
  • Fortsatt positivt test men symptomfri sedan minst tre dagar: Självisoleringen kan i regel avslutas 21 dagar efter att de första symptomen uppvisades. Det är den lokala hälsovårdsmyndigheten som avgör när perioden för självisolering kan avslutas genom att utfärda ett intyg (attestato di fine isolamento). Om det föreligger vissa andra patologier eller om personen av annan anledning förväntas vara smittosam en längre tid, kan perioden förlängas.

Det är alltid den lokala hälsovårdsmyndigheten som måste utfärda ett intyg för att avsluta den obligatoriska självisoleringen. Detta gäller samtliga personer som satts i obligatorisk självisolering oavsett om man testats positiv eller inte.

Senast uppdaterad 11 jan 2021, 09.21