• Svenska

Om utlandet Italien

Karantänsbestämmelser och vaccination i Italien

Om du testas positiv till covid-19 i Italien

Person som testats positiv till covid-19 ska omedelbart iaktta obligatorisk självisolering och kontakta italienska folkhälsomyndigheten på telefonnummer 1500 för information.

Du kan även finna en lista över landets regioner och deras lokala covid-19-hjälplinjer på italienska folkhälsomyndighetens hemsida. 

Om du varit i nära kontakt med bekräftat smittad

Person som är medveten att ha varit i nära kontakt med bekräftat smittad av covid-19 ska under 10 dagars tid bära munskydd av typen FFP2. Om du skulle få symptom på covid-19 ska du, snarast möjligt, testa dig med ett antigen- eller PCR-test. Skulle testet visa negativt utslag ska testet upprepas minst 5 dagar efter senaste kontakten med den bekräftat smittade. Om du testas positiv ska du omedelbart iaktta obligatorisk självisolering och kontakta italienska folkhälsomyndigheten på telefonnummer 1500 för information.

Vid obligatorisk självisolering gäller följande

Du får inte under några förutsättningar lämna din bostad eller platsen som registrerats för din obligatoriska självisolering. Om du bor tillsammans med andra personer ska du i största möjliga utsträckning isolera dig från övriga personer, om möjligt med eget rum och toalett. Om du är i behov av sjukvård ska du ringa ambulansen på telefonnummer 118 och informera om att du befinner dig i obligatorisk självisolering. Du kan bli bötfälld om du inte följer rådande lagar och restriktioner. 

Det är alltid den lokala hälsovårdsmyndigheten som beslutar om när den obligatoriska självisoleringen kan avslutas.

Självisolering för personer som testats positiva till covid-19 utan symptom

Minst 10 dagar efter att man bekräftats positiv kan ett nytt covid-test genomföras. För personer som vaccinerats med minst tre doser kan ett nytt covid-test tas redan efter 7 dagar.

  • Negativt test: Självisolering kan avslutas efter att den lokala hälsovårdsmyndigheten utfärdat ett intyg (attestato di fine isolamento). Endast ett negativt test är inte tillräckligt för att avsluta den obligatoriska självisoleringen.
  • Fortsatt positiv test: Självisolering kan i regel avslutas 21 dagar efter att personen testades positiv för första gången. Det är den lokala hälsovårdsmyndigheten som avgör när perioden för självisolering kan avslutas genom att utfärda ett intyg (attestato di fine isolamento). Isolerings perioden kan förlängas om det föreligger vissa andra patologier eller om personen av annan anledning förväntas vara smittosam en längre tid. 

Självisolering för personer som testats positiva till covid-19 med symptom

Minst 10 dagars efter att de första symptomen uppvisades och efter minst tre symptomfria dagar kan ett nytt covid-test genomföras (om det föreligger vissa andra permanenta patologier kan perioden förlängas). För personer som vaccinerats med minst tre doser kan ett nytt covid-test tas redan efter 7 dagar (minst tre symptomfria dagar):

  • Negativt test: Självisolering kan avslutas efter att den lokala hälsovårdsmyndigheten utfärdat ett intyg (attestato di fine isolamento). Endast ett negativt test är inte tillräckligt för att avsluta den obligatoriska självisoleringen.
  • Fortsatt positivt test och symptomfri: Självisoleringen kan i regel avslutas 21 dagar efter att personen testades positiv för första gången. Det är den lokala hälsovårdsmyndigheten som avgör när perioden för självisolering kan avslutas genom att utfärda ett intyg (attestato di fine isolamento). Isolerings perioden kan förlängas om det föreligger vissa andra patologier eller om personen av annan anledning förväntas vara smittosam en längre tid. 

Det är alltid den lokala hälsovårdsmyndigheten som måste utfärda ett intyg för att avsluta den obligatoriska självisoleringen. Detta gäller samtliga personer som satts i obligatorisk självisolering oavsett om man testats positiv eller inte.

Vaccinering mot covid-19 i Italien

Man tillhör normalt vaccinationsprogrammet i det land där man är folkbokförd, oavsett medborgarskap. Icke folkbokförda personer som på grund av förlängd vistelse önskar vaccinera sig i Italien måste vända sig till den regionala hälsovårdsmyndigheten med sin förfrågan.

Personer som inte är folkbokförda men beviljas vaccination i Italien och som efter vaccinationen önskar få EU:s digitala covid-certifikat utfärdat, behöver antingen ha registrerat en Codice Fiscale hos Agenzia delle Entrate (Italiens motsvarighet till ett personnummer registrerat hos Skatteverket) eller låtit utfärda en STP kod hos ”National Institute for Health”.

Senast uppdaterad 25 maj 2022, 10.36