• Svenska

Om utlandet Italien

Ambassadens reseinformation

Här hittar du ambassadens reseinformation om Italien samt generella råd om vad du bör tänka på inför och under din resa. Välja bland rubrikerna i undermenyn.

Senast uppdaterad 02 maj 2024, 09.43

Aktuella händelser

Italien har sedan tidigare en förhöjd beredskap för terroristdåd. Inför och i samband med påskhelgen intensifieras bevakning och kontroller, särskilt vid offentliga institutioner, diplomatiska beskickningar, religiösa byggnader och andra platser där mycket folk samlas.

Mer information finns under Terrorism - Sweden Abroad 

Uppmaning till svenskar utomlands:
Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd.  

Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Anmäl dig till svensklistan

UD Resklar - på regeringen.se

Allmänna säkerhetsläget

Italien är generellt ett tryggt resmål. Våldsbrottsligheten i Italien är inte högre än i andra länder i Västeuropa. Som på alla populära resmål, är dock turister eftertraktade av ficktjuvar, håll därför ögonen på dina värdesaker, använd inte bakfickan för plånboken och undvik att hänga handväskan på stolen på restauranger och allmänna platser. Var därför särskilt uppmärksam på dina tillhörigheter där många människor samlas, som t.ex. kollektivtrafiken, populära turistplatser och restauranger. Till exempel, var extra vaksam på busslinjerna 40 och 64 som går till och från Peterskyrkan i Rom. Det är heller inte ovanligt med inbrott i bilar där både resehandlingar och värdesaker stjäls, detta gäller även vid motorvägens rastplatser.

Lämna gärna pass på hotellet och förvara kontanter och kreditkort på olika ställen.

När du åker taxi, kräv att chauffören använder taxametern eller kom överens om taxan innan resan.

I händelse av stöld, gå till den lokala polisen (Carabinieri eller Polizia di Stato).

Naturförhållanden och katastrofer

Lavinfara

Befinner du dig i Italien för att åka skidor bör du vara medveten om att det under vintersäsongen finns stora risker för laviner. Det är därför viktigt att varningsskyltar och avspärrningar beaktas och respekteras. Informera dig via italienska civilförsvarets hemsida, lokala myndigheter samt turistbyrå på orten om aktuella väderförhållanden. 

Översvämningar

De mest förekommande naturkatastroferna som drabbar Italien är översvämningar. Lokala myndigheters anvisningar och råd bör alltid följas. Lägesbeskrivning om höga vattennivåer respektive översvämningar finns att läsa på italienska civilförsvarets hemsida.

Jordskred

Översvämningar kan göra att jord och berg blir instabila, kommer i rörelse och utlöser ett skred. Italien registrerar varje år två tredjedelar av Europas alla jordskred och 75% av landets territorium anses vara riskområde med högsta riskfaktorn vid branta bergsslätter.  Vid ett jordskred ska man så fort som möjligt ta sig ifrån området och söka sig mot en stabil och högre belagd plats.

Jordskalv

Italien är beläget i en seismiskt aktiv zon där jordskalv förekommer. Om en jordbävning inträffar när du befinner dig inomhus, försök ta skydd under ett bord eller vid en bärande vägg. Använd inte hiss. Om du befinner dig utomhus bör du söka dig till en öppen plats och hålla dig borta från byggnader och kraftledningar. Den italienska civila räddningsberedskapen är god. Mer information ang. jordskalv finner du på italienska civilförsvarets hemsida (på italienska)

Vulkanutbrott

Italien har flera aktiva vulkaner, bland de mer kända finns Campi Flegrei, Etna, Stromboli, Vulcano och Vesuvius. Italienska myndigheter har samtliga vulkaner under ständig övervakning för att försöka förutse eventuella utbrott.  

Italienska civilförsvaret (Protezione Civile) använder sig 4 olika beredskapsnivåer för varje vulkan:

  • grön nivå – det finns inte någon anmärkningsvärd aktivitet;
  • gul nivå – det finns aktivitet som anses onormal;
  • orange nivå – det finns anmärkningsvärd aktivitet som oroar (civilförsvaret råder befolkning i vulkanens närliggande område, så kallade röda zonen, att lämna området);
  • röd nivå –  området måste omedelbart evakueras.

Campi Flegrei, befinner sig i ett mycket tätbefolkat område norr om Neapelbukten och är den vulkan som oroar mest. Campi Flegrei har inte varit aktiv sedan 1538 och är så gott som osynlig i terrängen, men dess potentiella explosiva styrka gör den till en av väldens så kallade supervulkaner. Italienska civilförsvaret har tagit fram en detaljerad evakueringsplan av den så kallade röda zonen runt vulkanen. Om en evakuering skulle bli aktuell, uppmanas samtliga invånare, oavsett medborgarskap, följa italienska civilförsvarets råd och uppmaningar. Vulkanen har för närvarande gul beredskapsnivå.
Etna är den högsta och mest aktiva vulkanen i Europa, under vissa perioder av året arrangeras organiserade turistturer för att kunna beskåda vulkanlanskapet och lavaströmmarna på närmare håll. Vulkanen har för närvarande gul beredskapsnivå.
Stromboli har regelbundna utbrott som omafattar ett relativt begränsat område och anses därför inte vara något större hot mot befolkningen. Vulkanen har för närvarande gul beredskapsnivå.
Vesuvius, befinner sig strax söder om Neapel, har inte haft något utbrott sedan 1944 men är ändå under ständig bevakning eftersom det rör sig om explosiv vulkan. Vulkanen har för närvarande grön beredskapsnivå.

På grund av askmolnen som kan uppstå under vulkanutbrott kan i enstaka fall flygplatser stängas under kortare perioder. Flygtrafiken hänvisas då till närliggande flygplatser.

italienska civilförsvarets hemsida kan du hitta uppdaterad information om alla italiens vulkaner.

Skogsbränder

Skogsbränder är vanligt förekommande i Italien under sommarhalvåret. Vid bränder uppmanar ambassaden svenskar att följa anvisningar från lokala myndigheter samt hålla sig uppdaterade genom lokala nyhetssändningar. Uppdaterad information angående skogsbränder finner du på italienska civilförsvarets hemsida.

Terrorism

Italien har säkerhetsnivå två, vilket är den näst högsta nivån. Nivå 2 innebär att man snabbt kan aktivera och ingripa med specialstyrkor från både polis och militär. Italien har förstärkt kontrollen av det egna territoriet och man har stärkt gränskontrollerna.

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt.

Säkerhetspolisen

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Italienska civilförsvaret Protezione civile

UD:s sida om Terrorism och hot utomlands Italienska inrikesdepartementet: Ministero dell´Interno (endast på italienska) .

In- och utresebestämmelser

Kom ihåg att alltid ha med pass eller nationellt id-kort när du reser till Italien, annars kan du få problem på flygplatser, hotell och i poliskontroller. Körkortet är ingen resehandling.

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese-bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Personer som är folkbokförda i Sverige är berättigade till akut sjukvård vid allmänna italienska sjukhus förutsatt att man kan uppvisa ett europeiskt sjukvårdskort utfärdat av Försäkringskassan. De allmänna sjukhusen håller i allmänhet en god medicinsk professionell nivå. Sjukhusanläggningarnas standard kan variera och i vissa fall vara något lägre än i Sverige. Det kan även uppmärksammas att engelsktalande personal inte alltid finns tillgänglig. Den privata sjukvården är väl utbyggd i de större städerna.

Det är viktigt att resenärer ser över sitt vaccinationsskydd innan avresa. Mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är som alltid av stor vikt, att respektera landets lokala lagar och sedvänjor.

Tänk på att i Italien är det inte självklart att alla talar engelska. Det är vanligt att man lämnar dricks på restaurang.

En viss klädsel måste tillämpas för att få tillträde till katolska kyrkor. Klädkoden förbjuder bl.a. shorts eller kjolar som slutar ovanför knäna, ärmlösa skjortor och/eller tröjor som inte täcker naveln samt plagg med urringningar. Användningen av mobiltelefoner är förbjuden vid kyrkobesök.

Det är förbjudet att bada i fontäner, gå omkring med bar överkropp, dra trolleyväskor och barnvagnar i antika trappor eller sitta på historiska monument som tillexempel Spanska trappan eller Fontana di Trevi i Rom. Vissa vandringsleder, t.ex. nationalparken ”Le Cinque terre” i Ligurien, har infört förbud mot öppna sandaler, pumps och flip-flops p.g.a. halkrisken. 

Informera dig vad som gäller på platsen du ska besöka, du blir bötfälld om du inte respekterar gällande lokala lagar och restriktioner.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Särskild försiktighet bör iakttas i folksamlingar, bussar och tunnelbanor där det finns risk för ficktjuvar. Riskerna är särskilt höga på de viktigaste turistorterna som Rom, Venedig, Florens, Milano och Neapel. 

Trafiksäkerhet

Trafikkulturen avviker från den svenska och olycksstatistiken är hög. Under rusningstiden är trafiken i de stora städerna mycket intensiv. Som gångare bör man vara mycket aktsam även vid övergångställen.

Hastigheten på motorvägarna är hög. Halvljus är obligatoriskt på vägar och motorvägar utanför stadsområdena. Gränsen för rattonykterhet är 0,5 promille. Man kan få betala höga böter samt riskerar fängelsestraff om man kör onykter. Användande av mobiltelefon för bilförare är endast tillåtet med högtalare eller head set (endast en hörlur). Säkerhetsbälten är obligatoriska.

Miljözoner - Zona a traffico limitato (ZTL)

Flera orter i Italien har s k miljözoner, d v s delar av de äldre stadskärnorna som är avstängda för ordinarie trafik. För att ha tillträde att köra inom miljözonerna krävs ett särskilt tillstånd. I vissa städer råder helt förbud medan andra begränsar tillträdet mellan vissa tider. Vägtullarna till ZTL zonerna är markerade med elektroniska skyltar: "ZTL Attivo" (förbjudet att köra in) eller "ZTL non Attivo" (tillåtet att köra in). En kamera läser av om fordonet har tillstånd att köra i området, om inte, fotograferas registreringsskylten och en bot kommer att skickas med rekommenderad post till hemadress till ansvarig för fordonet.

Mer information finns på italienska statens turistbyrås hemsida

Nyttig information - Bila i Italien

Trafikförseelser / Böter i Italien

Ambassaden kan inte bistå privatpersoner angående trafikförseelser i Italien.

Normalt brukar italienska myndigheter skicka trafikboten till utlandet inom ett år, men om de har problem med att få fram uppgifter och adressen kan tiden förlängas.

För mer ingående information om böter och kontroll av dessa måste ambassaden hänvisa er att kontakta poliskontoret som utfärdat boten eller med företaget som har getts i uppdrag att agera för den lokala polismyndigheten vad det gäller de administrativa lagöverträdelser som utförts av medborgare som är folkbokförda utomlands.

En eventuell överklagan ska lämnas in skriftligt på italienska och skickas med rekommenderad post (med kvitto på mottagande) till poliskontoret/kommunkontoret som utfärdat böter. 

Om en bot betalas för sent tillkommer en ytterligare en påminnelseavgift. Obetald bot överlämnas till svensk inkassobyrå för vidare handläggning.

Resa i landet

Vid inresa i Italien bör du alltid ha:

  • en giltig resehanding (pass eller nationellt id-kort);
  • det europeiska sjukförsäkringskortet;
  • en giltig reseförsäkring eller hemförsäkring med reseskydd;
  • en returbiljett till Sverige.

Det europeiska sjukförsäkrningskortet från Försäkringskassan ger dig rätt till akutvård i bland annat Italien (Pronto Soccorso). 

Polis, ambulans och brankår kan nås på det gemensamma larmnummret 112

Mer information om Italien och Europa:

Ditt Europa

Italienska Statens Turistbyrå

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer