• Svenska

Om utlandet Israel

Handel med Israel

Utrikesdepartementet får många frågor om EU:s och Sveriges handel och handelsavtal med Israel och Palestina. På regeringens hemsida har Utrikesdepartementet samlat svar på de vanligaste frågorna.