• Svenska

Om utlandet Israel

Handel med Israel

Svensk handel med Israel har ökat stadigt sedan 1995 då associeringsavtalet med Europeiska Unionen undertecknades. Flertal svenska företag är aktiva i Israel.

De senaste åren har handelsutbytet mellan Sverige och Israel varit stabilt med en svag nedgång det senaste året för exporten. Exportvärdet uppgick 2014 till dryga 2,5 miljarder och importvärdet till 1,2 miljarder svenska kronor.

De största exportvarorna är lastbilar, papper och kartong, telekommunikation samt stål och järn. På importsidan är det främst ingenjörsprodukter, matvaror och kemiska produkter som dominerar.

I likhet med Sverige tillhör Israel de länder som satsar störst andel av BNP på forskning och utveckling per capita. Israel kännetecknas av högteknologisk kompetens och en välutvecklad entreprenörsanda och är bland annat världsledande på informations- och sjukvårdsteknologi.

Under det senaste decenniet har Israel blivit en ledande leverantör till den globala telekombranschen. Även inom halvledarindustrin, inklusive exempelvis mikroprocessorer, data och röstkommunikation, nätverkskommunikation, fordon och försvar, är Israel en viktig global aktör. Tack vare detta, samt Israels förmåga att löpande producera innovativ teknik, har landet blivit attraktivt för nya investeringar och samarbeten.

Bilateralt ramverk och de ekonomiska förutsättningarna Den bilaterala handeln mellan Sverige och Israel har sett över en lång period ökat märkbart sedan 1995. Ett flertal större svenska företag har börjat exportera till, och investera i Israel. Bland dessa kan nämnas Ericsson, som öppnade ett kontor i Israel februari 1998 och har för närvarande  runt ett hundratal anställda; ASSA ABLOY, som 1999 köpte ett israeliskt säkerhetsföretag (Multilock); och Volvo, med cirka 600 anställda, som 1996 investerade i en bussfabrik i Caesarea. Möbelföretaget IKEA öppnade sin första butik i Israel i april 2001 och har för närvarande fyra butiker i Israel. Samma år etablerade sig även H&M i Israel som har 13 butiker runt om i landet och planerar att öppna ytterligare två nya butiker under 2014.

Handeln mellan Sverige och Israel företas sedan 1995 inom ramen för associeringsavtalet mellan Europeiska Unionen och Israel. Innan 1995 reglerades den bilaterala handeln av avtalet mellan EFTA och Israel. Associeringsavtalet med EU innebär att all handel med industriprodukter – såväl import som export – är tullfri, medan endast ett fåtal jordbruksprodukter åtnjuter samma tullprivilegium.

Svenska produkter har ett gott namn på Israels innovationsbenägna, konsumtionsinriktade och mogna marknad. Den ekonomiska utvecklingen och den mycket goda innovativa miljön erbjuder således goda förutsättningar för en utökad bilateral handel och samarbete med Sverige och ett större antal investeringar i bägge riktningar.