• Svenska

Om utlandet Israel

Gifta sig utomlands i Israel

Vigsel på ambassaden

Vid ambassaden i Tel Aviv kan borgerlig vigsel förrättas mellan två svenska medborgare. (Ingen av parterna får ha svenskt-israeliskt medborgarskap). Vigslar förrättas endast enligt tidsbokning. Observera att ambassaden inte förrättar vigslar under juli och augusti. 

Vigsel vid Sveriges ambassad i Tel Aviv

Vigseln äger rum på ambassaden i Tel Aviv. Det går inte att vigas utanför ambassadens lokaler. Den borgerliga vigseln utförs av en ambassadtjänsteman och ceremonin varar i ungefär 10 minuter. För mer information angående vigsel på ambassaden, kontakta oss via e-post till: ambassaden.tel-aviv@gov.se 

Hur bokar jag vigsel på ambassaden?

Bokning kan endast genomföras per e-post till ovanstående adress och är gällande när ni mottagit en bekräftelse via e-post från ambassaden innehållande bokningsbekräftelse och promemoria.

Hindersprövning och namnanmälan

Hindersprövning ska göras hos Skatteverket. Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan i god tid före vigseln. Eventuell namnanmälan för ändring av efternamn kan göras samtidigt. Blankett: Ansökan - Efternamn byte.pdf.

När hindersprövningen är klar får ni ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg från Skatteverket. Båda dessa ska senast en vecka före vigseln sändas till ambassaden, tillsammans med kopior av pass eller nationellt id-kort (ej körkort) samt personbevis där medborgarskap framgår. Originalen ska tas med vid vigseln. 

Vittnen & övriga gäster

Två svensktalande vittnen ska närvara vid akten. Om paret har egna vittnen med sig ska namn och adress för dessa lämnas till ambassaden senast en vecka i förväg och vittnena måste kunna visa upp en giltig identitetshandling i samband med akten. Om så önskas kan istället personal vid ambassaden vara vittnen.

Avgift

En expeditionsavgift på 1200 SEK betalas i lokal valuta vid vigseltillfället. 

Tänk på att:

  • Ni som ska vigas måste kunna visa upp giltiga identitetshandlingar i samband med vigseln.
  • Att kasta ris eller konfetti på brudparet är en tradition som vi måste be er att avstå från när ni gifter er på ambassaden.
  • Ambassaden kan inte hjälpa till med hotellbokningar, bröllopsmåltider, förmedling av fotografer med mera.

Vigsel i Israel

Israelisk lagstiftning medger inte borgerlig vigsel. Vigsel kan endast utföras av religiösa institutioner som har statligt tillstånd att förrätta vigsel. För vigsel i Israel rekommenderar ambassaden att kontakt tas med den religiösa institution ni önskar viga er hos. Där kan ni få ytterligare information om vilka dokument som krävs och hur ni ska gå tillväga. Sveriges ambassad i Tel Aviv kan utföra legaliseringar av kopior på dokument, till ex. pass, om så behövs.

Vigsel i Sverige

Svenska medborgare som vill vigas i Sverige bör kontakta Skatteverket på telefon: +46 771 567 567, oavsett om ni är folkbokförda i Sverige eller utflyttade. Skatteverket verkställer då en hindersprövning och utfärdar alla nödvändiga handlingar. Om en av parterna inte är svensk medborgare skall hon eller han ta kontakt med sin ambassad i Sverige.

Vigsel i Svenska kyrkan i utlandet

För vigsel i Svenska kyrkan i utlandet se: Svenska Kyrkan i utlandet.