Meny
  • Svenska

Om utlandet Israel

Gifta sig utomlands i Israel

Om du vill gifta dig på en svensk ambassad eller konsulat, tänk då på att:

  • Kontakta ambassaden i god tid för att reservera en tid för vigseln.
  • Anmäla efternamn på Skatteverkets blankett SKV 7502. Du kan antingen göra det inför vigseln eller senare. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in en ansökan.
  • Hindersprövning ska ske inom fyra månader före vigseln.
  • Parterna måste själva anmäla vigseln till Skatteverket i Sverige.

Sveriges ambassad i Tel Aviv förrättar enbart vigslar mellan svenska medborgare. 

För vigsel vid svenska kyrkan i utlandet se: Svenska Kyrkan i utlandet.

Gifta sig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer