Meny
  • Svenska

Om utlandet Island

Handel med utlandet

Sverige och Island har ett brett kulturellt och handelsmässigt utbyte. Island är trots ringa befolkning en inte obetydlig exportmarknad för många svenska företag, något som bl.a. framgår av ambassadens handelsstudie.

2013 bildades handels- och investeringsrådet Business Sweden genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden´s uppgift är att stärka bilden och öka kännedomen om Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Business Sweden kontor i Köpenhamn ger information till svenska och isländska företag i frågor som rör svensk export till Island. Det har också utarbetats en e-handelsguide för Island.

På ambassaden i Reykjavik är nationellt sakkunniga Liselotte Widing ansvarig för handelsfrågor.

Bilda företag i Sverige

Information om att bilda företag i Sverige har samlats på en officiell webbplats.

Islands näringsliv

Island är en modern marknadsekonomi med en välutbildad och köpstark befolkning. Island är medlem i EES och EFTA. Numera står turismen för landets största inkomster. Prognosen för antalet turister 2016 ligger på över 1,6 miljoner. Fiskenäringen står för en betydande del av landets exportinkomster. Stora investeringar gjordes i början av 2000-talet i energiintensiv verksamhet som aluminiumsmältverk och kraftverk. De stora tillgångarna på geotermisk och fallvattenenergi ger låga elpriser och är därmed en viktig konkurrensfördel. Isländska företag är världsledande inom högteknologiska områden som bioteknik samt tillverkning av proteser och generika. Turismen har fått ökad betydelse för landets ekonomi. Det finns en Svensk-isländsk handelskammare, se mer info här.

Här kan ni läsa om handel mellan Sverige och Island, Handelsstudie Island.pdf