• Svenska

Om utlandet Honduras

Kriminalitet och personlig säkerhet

Ambassaden vill ge följande råd till den som reser till Honduras:

  • Var ständigt uppmärksam på vad som sker i din omgivning.
  • Undvik att exponera mobiltelefoner, smycken, kameror och andra värdesaker.
  • Förvara pass, kontokort och andra värdeföremål på säkert ställe. Tag istället med en passkopia för identifiering. Utfärdande av provisoriskt pass kostar 1600 SEK. Om du reser med provisoriskt pass via USA krävs dessutom visering.
  • Var mentalt förberedd på att du kan råka ut för stöld/rån. Gör inte motstånd och följ aldrig efter rånare/ficktjuvar. Vapen är vanligt förekommande och motstånd från offret kan få mycket olyckliga konsekvenser.
  • Undvik trängsel och folksamlingar. Lyssna på lokala radiostationer eller informera dig t.ex. av hotellpersonal för att inte hamna i större protestaktioner som till exempel vägblockader och demonstrationer.
  • Särskilt stor försiktighet bör iakttas på följande vägar: Limones – La Unión, Olanch – Saba (via Salama), Gualaco – San Estaban, La Esparanza – Gracias samt på vägen till/från Tela, La Ceiba, Trujillo och El Progreso, där överfall/rån är vanligt förekommande.
  • Överfall har även rapporterats vid gränsövergångarna El Florido samt Aguas Calientes. Resenärer uppmanas att inte uppehålla sig längre än nödvändigt i dessa områden samt att välja privata transportbolag vilka erbjuder direktbussar mellan turistmålen Antigua och Esquipulas i Guatemala och mayaruinerna i Copán, Honduras.

Tegucigalpa: Undvik att vistas i de fattigare områdena i stadens utkanter. Iaktta även försiktighet i stadens centrum. Överhuvudtaget bör man undvika att promenera i huvudstaden under kvälls- och nattetid. Taxi bör i möjligaste mån telefonbeställas.

San Pedro Sula är en stad med särskilt hög kriminalitet, varför extra försiktighet bör iakttas vid vistelse där. Bland annat har turister utsatts för rånöverfall på dagtid och vid transport från flygplatsen till hotell i staden.

Säkerhetsläget på de karibiska öarna, Roatan, Utila och Guanaja är acceptabelt men lämpliga försiktighetsåtgärder bör vidtas såsom att undvika promenader på avlägset belägna stränder, särskilt efter mörkrets inbrott.

Viktiga telefonnummer i Honduras:

198:                               Brandkår

911:                               Polis

195:                               Cruz Roja Hondureña/Ambulans

(+504)2229-0606          COPECO (nationell kris-och beredskapsinstitution)  http://copeco.gob.hn

Senast uppdaterad 07 sep 2023, 12.20