Meny
  • Svenska

Rösta utomlands

Tillbaka till Mongoliet Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. På Valmyndighetens webbplats kan du läsa om rösträtt för svenskar bosatta utomlands och om hur du går tillväga för att rösta. På Sweden Abroad kommer det även att finnas information om var just du, i det land där du befinner dig, kan finna en plats för röstmottagning. Så håll dig informerad genom att aktivt söka information på aktuell sida på Sweden Abroad för det land där du befinner dig. Informationen uppdateras även löpande på ambassadernas sociala medier som exempelvis Facebook.

Valmyndighetens webbplats

Anmäl dig till röstlängden vart tionde år

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen, är bosatt i utlandet (inte folkbokförd i Sverige), men någon gång har varit folkbokförd i Sverige har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet.

Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" och skicka in den till Skatteverket. Adressen står på blanketten.

Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

Här finns mer information på Skatteverkets webbsida samt länk till blankett.

Viktiga datum i samband med Europaparlamentsvalet 2019.

11 april − första dagen som väljare som befinner sig utomlands kan göra i ordning och skicka en brevröst från utlandet.
26 april – Röstlängden fastställs och skatteverket behöver ha fått anmälan till röstlängden från svenska medborgare som är folkbokförda utomlands för att den ska hinna registreras innan valet. Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. (Se information om blankett ovan).
2 maj − första möjliga dagen för röstmottagning på våra utlandsmyndigheter.

För öppettider, se vidare den aktuella ambassadens sida här på Sweden Abroad.

Senast uppdaterad 18 apr 2017, 14.08