• Svenska

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Hur röstar jag utomlands?

Svenska medborgare över 18 år som är eller har varit folkbokförda i Sverige har rösträtt och kan även rösta utomlands. Valmyndigheten har information om hur du går till väga.

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa om rösträtt för svenskar bosatta utomlands och hur du gör för att rösta om du är på resa. 

Om att rösta från utlandet - på Valmyndighetens webbplats

Ambassaderna  informerar om var du hittar en plats för röstmottagning i landet du är i:

Lista över ambassader

Kan jag som utlandssvensk rösta i svenska val?

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen, är bosatt i utlandet, men någon gång har varit folkbokförd i Sverige, har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet.

Anmäl dig till Skatteverket vart tionde år

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden (lista över vilka som har rösträtt) hos Skatteverket vart tionde år.

För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i och skicka in Skatteverkets blankett. En inkommen röst från utlandet vid ett val räknas också som en anmälan till röstlängden.