• Svenska

Familjerelaterat tvång

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Om du eller någon i din närhet befinner sig i en familjekonfliktsituation utomlands kan du söka stöd hos en svensk ambassad. Det kan handla om risk för tvångsäktenskap eller könsstympning, att utsättas för hot, tvång eller våld från familjens sida, ofta förenat med att tvingas bli kvar i utlandet mot sin vilja.

Förutsatt att du bedömer det säkert är det viktigt att du får direktkontakt med ambassaden. Det finns olika sätt att komma i kontakt med en ambassad, exempelvis genom att ringa, maila eller använda olika kommunikationsappar.
Ambassaden kan bistå genom att upprätta kontakt med relevanta myndigheter i Sverige, så som polis och socialtjänst. Ambassaden kan även upprätta en kontakt med andra personer som du litar på i din närhet.

Senast uppdaterad 04 dec 2019, 08.29