• Svenska

Familjerelaterat tvång

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är förbjudet i Sverige och du får inte heller utsättas för det utomlands. Riskerar du eller känner du någon som riskerar att utsättas för familjerelaterat eller hedersrelaterat tvång utomlands? Då kan du kontakta UD eller den svenska ambassaden i landet för att se vilken hjälp du eller den utsatta personen kan få.

UD i Stockholm och Sveriges ambassader arbetar för att hjälpa svenska medborgare och personer bosatta i Sverige som under en utlandsresa riskerar att kvarhållas och utsättas för familjerelaterat och hedersrelaterat våld och förtryck

Utsatt i utlandet – hur söker du hjälp?

Om du under en utlandsresa blir illa behandlad av din familj, tvingad att stanna kvar i utlandet, riskerar att utsättas för könsstympning eller bli bortgift mot din vilja bör du kontakta svenska ambassaden eller konsulatet i det land du befinner dig. Om det inte finns svensk representation i landet kan du vända dig till en ambassad eller konsulat i ett närliggande land.

Ambassaden och UD kan tillsammans med myndigheterna på din hemort i Sverige undersöka om något kan göras för att du ska kunna återvända till Sverige.

UD-jouren

Du kan även ringa UD-jouren på telefonnummer +46 (0) 8-405 50 05. UD-jouren är öppen dygnet runt, årets alla dagar.

Innan utresan - vad kan du göra?

Är du orolig för att du eller någon i din närhet ska föras utomlands och bli utsatt för könsstympning, giftas bort eller utsättas för någon annan form av brott? Kontakta då socialtjänsten, socialjouren eller polisen på din hemort innan resan och berätta om din oro och för att se om utlandsresan kan förhindras på något sätt.

Om du är utsatt för brott och det är en akut situation ringer du polisen på 112. Vid övriga ärenden 114 14, och från utlandet +46 77 114 14 00. Läs mer hos Polisen:

Polisens webbplats

På din kommuns webbplats finns kontaktuppgifter till socialtjänsten, och till socialjouren om det är en akut situation:

Lista över kommuner på SKR:s webbplats

För mer information om stöd för dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck - besök webbplatsen:

hedersfortryck.se.

Om du är orolig men reser ändå - tänk på följande:

  • Ta med telefonnummer och e-postadress till den person hos socialtjänsten eller polisen som du talat med, eller till någon kontaktperson i Sverige som du kan lita på.
  • Om du har möjlighet, ta med en extra mobil och ett extra SIM-kort till den.
  • Skriv ned eller lär dig utantill telefonnummer/e-postadress till svenska ambassaden eller konsulatet i det land du kommer resa till.
  • Skriv ned kontaktuppgifter till eventuella släktingar eller vänner i landet dit du åker, som du tror kan vara beredda att hjälpa dig.

För dig som är yrkesverksam

På regeringen.se finns information och kontaktuppgifter för dig som jobbar med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. 

Familjerelaterat tvång i utlandet - på regeringen.se

Senast uppdaterad 04 dec 2019, 08.29