• Svenska

Brottsoffer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Om du utsätts för ett brott utomlands bör du anmäla brottet till polisen på orten så snart du kan. Du bör självfallet också uppsöka läkare om du är skadad, för att bli omhändertagen och för att dokumentera skadorna.

Av ambassaden kan du få personligt stöd vid allvarliga brott (t.ex. sexualbrott eller grova våldsbrott). Om brottet utreds av polis/går till rättslig prövning kan du behöva anlita ett så kallat målsägandebiträde (advokat) som hjälper dig. Ambassaden kan vid behov hjälpa dig att hitta en lämplig advokat. Under vissa omständigheter kan du få ekonomiskt bistånd för sådan kostnad.

Efter återkomsten till Sverige kan du kontakta Rättshjälpsmyndigheten och undersöka möjligheten till ekonomisk rättshjälp (främst sexualbrottsoffer).

Den som utsatts för brott utomlands kan ha rätt till brottskadeersättning. Läs mer hos Brottsoffermyndigheten

Senast uppdaterad 14 okt 2019, 12.56