• Svenska

Brottsoffer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Om du blir utsatt för ett brott utomlands kan ambassaden eller konsulatet i landet i vissa fall ge dig hjälp och stöd.

Har du utsatts för ett brott utomlands bör du anmäla brottet till den lokala polisen så snart du kan. Du bör också uppsöka läkare om du är skadad, för att bli omhändertagen och för att dokumentera skadorna. Kontakta även ditt försäkringsbolag och undersök vilken hjälp du kan få.

Vilken hjälp kan du få av ambassaden?

Ambassaden eller konsulatet i landet du befinner dig kan i vissa fall hjälpa dig med:

  • personligt stöd vid allvarliga brott (till exempel sexualbrott eller grova våldsbrott)
  • information om hur du anlitar en advokat om brottet utreds av polis eller går till rättslig prövning
  • ekonomiskt bistånd för advokatkostnader (endast under särskilda omständigheter).

Har du blivit utsatt för ett brott och behöver hjälp kontaktar du ambassaden i landet du befinner dig i.

När du är tillbaka i Sverige

När du är tillbaka i Sverige kan du kontakta Rättshjälpsmyndigheten om möjligheten till ekonomisk rättshjälp:

Rättshjälpsmyndigheten

Om du har utsatts för brott utomlands kan du ha rätt till brottskadeersättning. Information finns hos: 

Brottsoffermyndigheten