• Svenska

Legaliseringar

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

En legalisering är en stämpel som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta och i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på.

Ambassaden kan legalisera:

  • dokument med underskrift av behörig tjänsteman vid svenska utrikesdepartementet,
  • dokument med underskrift av behörig tjänsteman vid det lokala utrikesministeriet.

Mer information finns på UD Legaliseringars webbplats.

UD Legaliseringars webbplats

Senast uppdaterad 06 sep 2017, 10.26