Meny
  • Svenska

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor – välj ett land under ”Välj land här” högre upp på sidan för att läsa mer.

Lista över de avgifter som ambassaderna tar ut i olika ärenden, till exempel vid ansökan om pass, uppehålls- och arbetstillstånd, körkort och liknande, hittar du under det land som är aktuellt för ditt ärende. Avgiften betalas på olika sätt och i olika valutor beroende på i vilket land du befinner dig.

Senast uppdaterad 22 aug 2017, 13.09