• Svenska

Om utlandet Grekland

Rösta i Grekland

Utlandssvenskar finns med i röstlängden och behåller därmed sin rösträtt i tio år efter det att utvandringen registrerats i folkbokföringen.

Efter tio år måste en skiftlig anälan göras till Skatteverket för att rösträtten ska behållas i en ny tioårsperiod.  

Om inte en anmälan är gjord 30 dagar före valet har en utlandssvensk som inte är med i röstlängden ändå chans att rösta. En röst som kommer in antingen med brevröst från utlandet eller från utlandsmyndighet räknas. Detta gäller enbart om rösten inkommer till Valmyndigheten senast dagen före valdagen.

Läs mer på Valmyndighetens webbplats

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer