• Svenska

Om utlandet Grekland

Levnadsintyg

Om du bor utomlands och har pension måste du varje år skicka in ett levnadsintyg till Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndighetens utbetalningar av pensioner till grekiska konton kan komma att påverkas av eventuella problem med överföringar från svenska till grekiska banker. Personer som uppbär svensk pension och får den utbetalad till ett konto i en grekisk bank bör ta del av den löpande informationen på Pensionsmyndighetens hemsida och höra av sig till myndigheten om man har frågor om utbetalningen av den egna pensionen.

När du får intyget från Pensionsmyndigheten ska du söka upp någon av följande godkända institutioner:

  • svensk ambassad
  • svenskt konsulat
  • utländsk socialförsäkringsinstitution
  • notarius publicus
  • utländsk polismyndighet
  • utländsk registerförande befolkningsmyndighet
  • Svenska kyrkan i Athen

Om du befinner dig i Sverige, exempelvis på besök, kan du också vända dig till något av Pensionsmyndighetens eller Försäkringskassans lokalkontor.

När du skrivit under intyget bekräftar handläggaren på den myndighet du valt att uppsöka att du är vid liv och har rätt till fortsatt pension. Därefter skickar du intyget till Pensionsmyndigheten.
Ytterligare information om levnadsintyg hittas på Pensionsmyndighetens webbplats: > www.pensionsmyndigheten.se

Adress till Pensionsmyndigheten (för personer som bor utomlands):

Pensionsmyndigheten Levnadsintyg FE 1 SE-106 44 Stockholm Sweden

Tel.: 0046-498-200 700 Telefontid: Måndag-fredag 08.00-20.00 Fax: 0046-498-200 710 E-Mail: international@pensionsmyndigheten.se

Senast uppdaterad 05 nov 2020, 09.32