• Svenska

Om utlandet Grekland

Levnadsintyg

Om du bor utomlands och har pension måste du varje år skicka in ett levnadsintyg till Pensionsmyndigheten.

Ambassaden och svenska konsulaten hänvisar alla pensionärer till nedan godkända institutioner och myndigheter i Grekland:

  • Notarius publicus
  • grekisk polismyndighet
  • grekisk registerförande befolkningsmyndighet (kommunen)
  • grekisk socialförsäkringsinstitution EFKA

    för stämpling och signering av levnadsintyget. 

Därefter skickar du intyget till Pensionsmyndigheten med post eller elektroniskt via Pensionsmyndighetens hemsida: Lämna ett levnadsintyg för att få din ersättning | Pensionsmyndigheten

Ytterligare information om levnadsintyg hittas på Pensionsmyndighetens webbplats: Startsida | Pensionsmyndigheten
eller via tel.: 0046-498-200 700

Senast uppdaterad 22 okt 2021, 16.41