• Svenska

Om utlandet Grekland

Avgifter

Avgiftsförordningen reglerar de avgifter ambassaden tar ut i olika ärenden, till exempel vid ansökan om pass, uppehålls- och arbetstillstånd, körkort och liknande. Avgiften betalas med betalkort i EUR.

Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna kan läsas i sin helhet här.

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer