• Svenska

Om utlandet Ghana

In- och utresebestämmelser

Visum för svenska medborgare krävs för inresa i Ghana. Information om visering ges av Ghanas ambassad i Köpenhamn.

Tel: + 45 39 62 82 22
Fax: + 45 39 62 15 62
E-post: ghana@mail.dk 
www.ghanaembassy.dk

Visumet måste täcka alla dagar för vistelsen i landet och varje resenär bör också tillse att ha ett fullgott försäkringsskydd under hela vistelsen i Ghana. Vistelser utöver visumets giltighetstid anses vara ett allvarligt brott i Ghana och kan leda till böter eller fängelse.

Vaccinationsintyg (det internationella gula kortet) för gula febern är ett krav för inresa.

Ambassaden har samlat information om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information: Covid-19:Lägesbild och reseinformation

Senast uppdaterad 02 aug 2022, 08.06