• Svenska

Om utlandet Ghana

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 29 nov 2021, 10.36

Aktuella händelser

 

Resa till och från Ghana

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat information om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information. Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Internationella flygplatsen Kotoka International Airport är öppen och kommersiella flygningar körs till och från Ghana. Land och havsgränserna förblir stängda.

Observera att resenärer måste ha ett negativt PCR-test taget högst 72 timmar före avresa och betala online i förväg för testet som görs vid ankomst. Covid-19-proceduren på flygplatsen kan komma att ändras när den nya screeningprocessen utvecklas. Se vidare vägledningen från Ghana Civil Aviation Authority.

För närvarande är alla passagerare som reser till Ghana skyldiga att fylla i ett hälsodeklarationsformulär online före avresa.

Alla passagerare kan också bli ombedda att fylla i formuläret för självdeklaration på papper under flygningen.

Vid ankomst kommer alla passagerare att bli föremål för ett obligatoriskt Covid-19-test på Kotoka International flygplats. 

Senaste uppdaterad information om Covid-19-proceduren på Kotoka International Airport hittar du här

Vänligen kontakta: ambassaden.abuja@gov.se för mer information.  

UD:s reseavrådan hävs 1 oktober 2021

Utrikesdepartementet beslutar att från och med den 1 oktober 2021 häva den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som infördes med anledning av covid-19-pandemin. 

Här kan du läsa mer om hävningen av UD:s reseavrådan med anledning av coronaviruset.

Allmänt 

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.

Ladda ner appen UDResklar och registrera dig på Svensklistan.

Information om Ghana från nationella myndigheter

Ministry of Health
Ghana Health services - dedikerad COVID-19 sida
The Precidency of Ghana

Allmänna säkerhetsläget

Ghana är generellt sett ett tryggt resmål. Resenärer bör dock vara försiktiga och uppmärksamma på sin omgivning, samt följa nyheter och händelseutveckling.

Terrorism

Någon information att Ghana är särskilt hotat av terrorism i någon större utsträckning föreligger inte. Däremot ser man en utveckling i södra Burkina Faso som gränsar mot Ghana där terroristceller ökat sin närvaro. Resenärer i norr bör vara uppmärksamma och följa utvecklingen.


Naturförhållanden och katastrofer

Under torrperioden mellan november och april förekommer den torra och sandiga Harmattanvinden från Sahara, främst i norra Ghana. Luften blir fylld av damm som gör sikten dålig, vilket kan påverka flygtrafiken. Andningsvägarna, huden och ögonen påverkas av den torra och sandiga luften. Astmatiker och allergiker kan därför få problem.

Under regnperioden i april till oktober kan det regna kraftigt i vissa delar av landet och det finns risk för översvämning. Vattenburna sjukdomar utgör en större risk under regnperioden, framförallt på landsbygden.

In- och utresebestämmelser

Visum för svenska medborgare krävs för inresa i Ghana. Information om visering ges av Ghanas ambassad i Köpenhamn.

Tel: + 45 39 62 82 22
Fax: + 45 39 62 15 62
E-post: ghana@mail.dk 
www.ghanaembassy.dk

Visumet måste täcka alla dagar för vistelsen i landet och varje resenär bör också tillse att ha ett fullgott försäkringsskydd under hela vistelsen i Ghana. Vistelser utöver visumets giltighetstid anses vara ett allvarligt brott i Ghana och kan leda till böter eller fängelse.

Vaccinationsintyg (det internationella gula kortet) för gula febern är ett krav för inresa.

Ambassaden har samlat information om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information: Covid-19:Lägesbild och reseinformation

Hälso- och sjukvård

Kontakta alltid en vaccinationscentral i god tid före resa till Ghana.

Praktiskt taget alla tropiska infektionssjukdomar och parasiter förekommer i landet. För vissa sjukdomar är dock infektionsrisken störst i samband med vistelse i inlandet eller för den som lever i närkontakt med redan infekterade personer.

Malaria utgör den enskilt största medicinska hälsorisken och sjukdomen finns i hela landet. Malariaprofylax rekommenderas.

Relevanta mediciner bör medföras från Sverige då det råder lokal brist på många läkemedel och mediciner.

Ambassaden har samlat information om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information: Covid-19:Lägesbild och reseinformation

Lokala lagar och sedvänjor

Lokala lagar och sedvänjor ska respekteras. Ambassaden rekommenderar alla som ska resa till Ghana att vara väl informerade om förhållandena i landet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör iaktta försiktighet vid folksamlingar och vara särskilt uppmärksamma mot ficktjuvar.

Bedrägerier eller så kallade scams, d.v.s. olika sätt att försöka lura personer på pengar är vanligt förekommande i Västafrika. De som drabbas riskerar stora ekonomiska förluster. Besökare uppmanas att hålla detta i minnet och att inte låna ut eller på annat sätt föra över pengar till personer i Ghana utan att noggrant kontrollera uppgiven bakgrundsinformation. Olika sociala forum på Internet frekventeras av bedragare från regionen och ambassaden kontaktas varje vecka av personer som drabbats och ibland lurats på stora summor pengar.

Bedrägerierna går vanligtvis till på följande sätt. Kontakt etableras på Internet och personen begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader, visum etc. Normalt är bedragarna som agerar på Internet mycket drivna och förslagna.

Man bör ha i åtanke att Internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga.

 

Trafiksäkerhet

Standarden på vägnätet är mycket växlande. Större vägar kan vara acceptabla, medan mindre vägar ofta är i sämre skick då de saknar asfaltbeläggning.

Värre än vägarnas beskaffenhet är den bristande trafikdisciplinen och den utbredda brottsligheten främst längs huvudvägarna. Olycksfrekvensen är hög.

Resa i landet

Viss vaksamhet bör iakttas vid resor till Ghana och promenader efter mörkrets inbrott bör undvikas om möjligt såväl i Accra som i andra städer. Bilfärder under dygnets mörka timmar bör undvikas utanför de större städerna.

Starka havsströmmar förekommer med många drunkningstillbud som följd och stor försiktighet bör därför iakttas vid bad längs kusten.

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring innan man reser till Ghana. Vid olycksfall bör man förutom ambassaden genast kontakta försäkringsbolagets larmcentral (SOS International, Euro-Alarm, Europ Assistance, Gouda Alarmcentral etc.). Notera att de flesta sjukhusen inte uppfyller svensk standard på vård.  

Övriga upplysningar