Meny
  • Svenska

Om utlandet Filippinerna

Pass utomlands i Fillipinerna

Den svenska ambassaden i Manila utfärdar inte ordinarie svenska pass.
Ansökan om ordinarie svenskt pass kan göras vid den svenska ambassaden i Bangkoksvenska ambassaden i Singapore, eller generalkonsulatet i Hong Kong. Ambassaden kan däremot utfärda  provisoriska pass.

Pass utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer