Meny
  • Svenska

Filippinerna

Pass utomlands i Fillipinerna

Den svenska ambassaden i Manila utfärdar inte ordinarie svenska pass.
Ansökan om ordinarie svenskt pass kan göras vid den svenska ambassaden i Bangkoksvenska ambassaden i Singapore, eller generalkonsulatet i Hong Kong. Ambassaden kan däremot utfärda  provisoriska pass.

Grundläggande information om: Pass utomlands

Läs mer