• Svenska

Om utlandet Singapore

Pass utomlands i Singapore

Du kan ansöka om pass / förnya pass eller nationellt ID-kort på ambassaden i Singapore, på en annan svensk ambassad eller hos polisen i Sverige.

Om du ansöker om pass/nationellt ID-kort i Sverige eller i ett annat land kan du fortfarande hämta ut det i Singapore mot en mindre avgift.