Meny
 • Svenska

Om utlandet Filippinerna

Provisoriskt pass i Fillipinerna

Ambassaden kan utfärda ett provisoriskt svenskt pass på samma arbetsdag under förutsättningen att den sökande har med sig alla nödvändiga dokumentet. Följande är de nödvändiga dokumenten som krävs för specifika fall:

Nyfött barn/Förstagångsansökan

 •  Ifyllt ansökningsformulär
 •  Resplan för flyg
 •  Samordningsnummer
 •  Båda föräldrarna måste vara närvarande
 •  3 passfoton, färg med vit bakgrund
 •  Pengar för att betala passet
 • Ø Filippinskt pass (om det finns)

 

  Borttappat pass

 •  Ifyllt ansökningsformulär
 •  Resplan för flyg
 •  Ett giltigt svenskt ID/ uppdaterat personbevis
 •  Polisrapport
 •  3 passfoton, färg med vit bakgrund
 •  Pengar för att betala passet

 

Utgått pass

 •  Ifyllt ansökningsformulär
 •  Resplan för flyg
 • Det tidigare passet
 •  3 passfoton, färg med vit bakgrund
 •  Pengar för att betala passet

 

Det provisoriska passet är ett resedokument för en enkelresa begränsat till max 7 månaders giltighetstid. Passet kan endast användas som resehandling för utresa under den första månaden, från att passet har utfärdats i enlighet med kraven på 6 månaders giltighet för pass för internationell resa. Ansökan om provisoriska pass ska göras i nära anslutning till avresedatumet. 

 

Om en minderårig ansöker ett provisoriskt svenskt pass måste båda föräldrarna vara närvarande vid ambassaden för att underteckna ansökningsblanketterna.

 

De sökande rekommenderas att ange ett önskat datum för sina ansökningar så att en tid kan bokas in på kalendern.

 

Sökande utan filippinska pass hänvisas den filippinska immigrationsbyrån för överföring av giltiga visum från deras vanliga svenska pass till deras provisoriska pass. Handläggningstiden på migrationsbyrån kan ta 1-2 arbetsdagar. En passande avgift kommer att tas ut.

 

Observera att inte alla länder accepterar provisoriska pass. Det är upp till sökanden att kontakta respektive ambassad för att förvissa sig om att provisoriskt pass är giltigt för de aktuella länderna.   

 

Provisoriskt pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer