Meny
  • Svenska

Om utlandet Filippinerna

Avrådan

Filippinerna - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD sedan en längre tid från resor till ögruppen Mindanao i Filippinerna. Avrådan omfattar alla resor till de centrala, södra och västra delarna av Mindanao (provinserna Cotabato, South Cotabato, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Maguindanao, Misamis Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu och Tawi-Tawi).

Från och med 13 juli 2018 avråder UD endast från icke-nödvändiga resor till övriga delar av Mindanao. Ön Siargao, belägen i nordöstra Mindanao, omfattas inte av Utrikesdepartementets avrådan.

03 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Utlandsresor – avrådan för alla länder förlängs fram till den 15 juni 2020

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020.

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

SVENSKA BESÖKARE I FILIPPINERNA SOM VILL RESA HEM TILL SVERIGE

Är du svensk besökare i Filippinerna och önskar resa hem till Sverige i närtid men har svårt att göra det? Fyll i så fall i formuläret som du når via länken nedan så fort som möjligt. Syftet är att ge Sveriges ambassad i Manila bättre information om antalet svenskar i landet och var de befinner sig för att kunna ge så bra stöd som möjligt. Fyll i formuläret även om du finns på ambassadens "svensklista", tidigare fyllt i ett formulär eller har varit i kontakt med ambassaden per mail eller telefon. Fyll i ett formulär per person och inte i grupp.

Om ni reser till annan plats i Filippinerna eller lämnar landet tar vi tacksamt emot en epost med namn och ny plats alternativt att ni har lämnat landet så att vi kan hålla informationen uppdaterad. Sänd eposten till ambassaden.manila@gov.se.

Ambassaden arbetar kontinuerligt med att undersöka olika möjligheter för resor till Sverige och att informera svenskar i Filippinerna om dessa. Vänligen notera att sådana möjligheter kan uppstå med kort varsel och att den enskilde alltid är betalningsansvarig för biljettpris eller motsvarande.

https://forms.gle/1aFuETep1HMtEv5D9

 

ADVISORY: POSSIBLE SWEEPER FLIGHT FROM BOHOL TO MANILA

The Tourism Office in Bohol is trying to organise a flight from Bohol to Manila.

Please contact Geah 09656487849 or email the tourism office boholtourismoffice@gmail.com or boholtourismoffice@yahoo.com and provide the following details:

Name:
Nationality:
Current Accomodation:
Contact email and contact number

The flight is subject for approval by the Philippine Authorities and has not yet been confirmed.

Transportation Options in Metro Manila

Travellers in Metro Manila can avail of the following options when moving from their hotel to the airport, and vice versa.

 

ATTENTION TO SWEDISH TRAVELLERS TAKING SWEEPER FLIGHTS TO MANILA:

As per advice of the Philippine authorities, travellers must comply with the following guidelines:

1. Travellers are not allowed to stay at the Manila airport overnight.
2. Travellers must be able secure hotel accommodations prior or upon arrival in Manila. Please see list of hotels provided by the Department of Tourism (DOT)
3. Travellers must use the available airport taxis to take them to their booked hotel accommodation only.
4. Travellers must abide by the curfew hours and city laws concerning the Enhanced Community Quarantine while waiting for their onward flights.  

Lättade regler för turisters hotellbokningar och resor

Filippinska myndigheter har lättat på reglerna avseende utländska turisters hotellbokningar och resor inom landet. Utländska turister tillåts nu att boka hotell och att resa med färre restriktioner för att ta sig till en internationell flygplats. Du kan läsa mer under punkterna G och H här: IATF Resolution 15

 

Flight advisories as of 24 March 2020
 
1. Emirates - UAE government suspends all passenger flights
Emirates will temporarily suspend all passenger services for two weeks from 25 March. Emirates will honor rebookings free of charge. Visit the Emirates website for more information.
 
2. Thai Airways will cancel Stockholm-Bangkok-Stockholm
Thai Airways International cancels all TG961/960 Stockholm – Bangkok – Stockholm from 1 April – 24 October. Visit the Thai Airways website for your rebooking options.
 
3. Singapore and Hongkong  Flight Restrictions
Singapore is closed for transit flights starting 24 March. Hongkong is closed for transit flights starting 25 March. Contact your respective airlines if your flight has a stop over in these countries.

 

Viktig information till svenska resenärer som vill lämna Filippinerna

Filippinska myndigheter har meddelat att utländska turister som vill lämna landet kan flyga ut fram till och med den 14 april. Vad som gäller efter detta datum är för närvarande oklart. Varje resenär bör se över sin situation med tanke på att allt fler flyg ställs in och det är oklart hur länge. Alla utländska resenärer måste tänka på att ha giltigt visum för att vistas i landet.

Vi är medvetna om svårigheterna för många svenska turister att ordna sina inrikes transporter till internationell flygplats. Ambassaden arbetar därför tillsammans med övriga ambassader i EU-kretsen för att genom påtryckningar på filippinska myndigheter underlätta för alla resenärer att lämna landet. Viktigt att alla resenärer håller sig informerade och själva ordnar sin hemresa. Vi rekommenderar alla svenska resenärer att läsa senaste informationen på ambassadens hemsida och facebook och i övrigt hålla sig informerad om läget via media, resebyråer, flygbolag och kontakter med lokala myndigheter. Kontakta gärna Department of Tourism och dess lokala kontor, som har ansvaret för att stödja utländska turister.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till svensklistan.

Filippinskt turistvisum som gått ut

Om ditt filippinska turistvisum har gått ut för mindre än sex månader sedan och du inte har kunnat förnya visumet på grund av situationen med coronapandemin kan du undantagsvis betala för en förlängning av visumet på flygplatsen när du lämnar landet.

Om turistvisumet gick ut för mer än sex månader sedan måste du gå genom ordinarie procedur för "exit clearance" genom huvudkontoret för Bureau of Immigration i Manila när coronasituationen har normaliserats. Behandlingstiden för en sådan procedur är cirka tre månader.

Läget i Filippinerna med anledning av coronapandemin

Med anledning av de ökade fallen av personer i Filippinerna som smittats av COVID-19 har de filippinska myndigheterna beslutat om en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen. Nedan ges en sammanfattning. Ambassaden uppdaterar kontinuerligt websidan så snart vi får mer information.

Inrikes land-, flyg- och sjötrafik till och från Metro Manila är avstängd till och med den 14 april. 

Internationella flyg till och från Manilas internationella flygplats fortsätter men under strikta reserestriktioner. Utländska resenärer som anländer från länder med inhemsk spridning av COVID-19 (inklusive Sverige) kommer inte att få resa in i Filippinerna. Filippinska medborgare med sina makar och barn, utländska medborgare som innehar permanent uppehållstillstånd och innehavare av diplomatiska viseringar utfärdade av filippinska utrikesministeriet (DFA) kommer däremot att tillåtas resa in i landet, men kan bli föremål för hem- eller sjukhuskarantän. Resenärer uppmanas att samråda med sina resebolag om vad som gäller.

Alla boende i Filippinerna uppmanas av myndigheterna att stanna i hemmet till och med den 14 april för att begränsa spridningen av COVID-19. Undantag görs för förvärvsarbetande i samhällsväsentlig verksamhet. Dessa tillåts att lämna hemmet för att ta sig till och från arbetet. Det är även tillåtet lämna hemmet för att inhandla livsmedel, medicin och andra förnödenheter. Myndigheterna uppmanar shoppinggallerior att hålla stängt. Livsmedelsbutiker, apotek och banker tillåts vara öppna. Restauranger får bara ha verksamhet för "take out" och hemleveranser.

De nya åtgärderna innebär även följande:
• Alla skolor hålls stängda till den 12 april.
• Inga massmöten tillåts.
• De flesta myndigheter ska ha begränsad personalstyrka.
• Allmänna transportmedel ska inte vara igång.
• Livsmedelstransporter kommer även fortsättningsvis att tillåtas komma in i Metro Manila.

Den lokala politiska ledningen i provinser och städer kan besluta om särskilda lokala åtgärder och restriktioner.  

Ambassaden uppmanar svenskar i Filippinerna att noga följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar. Mer information om spridningen av viruset och hälsoråd kan erhållas genom det filippinska hälsodepartementets websida.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till svensklistan.

 

Mer information om smittspridning och hälsoråd

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarigt departement för frågor som gäller spridningen av infektionen. Folkhälsomyndigheten övervakar utvecklingen av viruset och uppdaterar sin websida kontinuerligt. Om du har frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst rekommenderar vi deras webbsida frågor och svar samt allmänt om utbrottet.

Det finns även bra information på WHO:s webplats om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa spridningen av viruset.

Senast uppdaterad 05 apr 2020, 10.05
Ambassadens reseinformation