• Svenska

Om utlandet Fiji

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Senast uppdaterad 19 okt 2021, 16.43

Aktuella händelser


Coronavirus (COVID-19)

Utlandsresor – avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020.

För uppdaterad information vad gäller avrådan se; 

> UDs reseinformation

För senaste information om inresebestämmelser för Fiji, se

> Department of Immigration Fiji

Allmänna säkerhetsläget

Terrorism

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Cyklonsäsongen varar från november till april. Under den här perioden är risken för översvämningar, jordskred och störningar i infrastrukturen påtaglig. Om en cyklon är på väg bör du ta reda på var närmaste skyddsrum finns eller vidta andra åtgärder samt följa lokala myndigheters anvisningar.

För mer information, se Fiji Meteorological Service

In- och utresebestämmelser

Fiji kräver inget visum för svenska medborgare som befinner sig i Fiji mindre än fyra månader. Dock måste resenären ha en returbiljett ut från landet samt kunna bevisa att resenären har tillräckligt med ekonomiska medel under resan.

För information om in- och utresebestämmelser, läs mer på hemsidan för Fijis immigrationsmyndighet: Department of Immigration Fiji

Passets giltighet

För att resa in i landet krävs att resenärens pass har en giltighetstid på minst sex månader från det datum som resenären reser ut från landet.

Hälso- och sjukvård

I Fiji finns risk för att drabbas av virusinfektionen zika.  För mer information, se Folkhälsomyndigheten.

Denguefeber förekommer i Fiji. Denguefeber och vissa andra sjukdomar sprids via myggtbett, och förebyggande åtgärder rekommenderas. 

Besökare och bosatta på Fiji bör känna till att för tillfället förekommer ett utbrott av denguefeber lokalt. Denguefeber är en virusinfektion som överförs av myggor. Om du får influensaliknande symtom som ihållande hög feber och värk i kroppen bör du uppsöka läkare för att kontrollera om du har smittats av denguefeber eller ej.

Vad kan du göra för att undvika dengue?

Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för dengue, liksom för andra insektsöverförda sjukdomar. Aedesmyggorna är till skillnad från många andra myggarter även aktiva på dagtid. Man bör, särskilt på kvällarna när myggorna främst biter, bära långärmade tröjor och långbyxor samt smörja in huden med myggmedel. Det är även rekommenderat att man sover under myggnät eller stänger dörrar och fönster. Myggmedel innehållande DEET är särskilt verksamt. Du kan läsa mer om denguefeber och om hur du kan skydda dig mot den på följande hemsidor: Folkhälsomyndigheten,  WHO

Vattenburna sjukdomar inklusive hepatit och tyfoidfeber förekommer i Fiji. Det rekommenderas att koka allt dricksvatten eller köpa vatten på flaska. De luftburna sjukdomarna tuberkulos och mässling förekommer också i Fiji. För tillfället har fall av tyfoidfeber och leptospirainfektion rapporterats. 

Hiv/aidsfallen har ökat märkbart under de senaste åren.

Vaccinering mot tyfoidfeber, hepatit A och Hepatit B rekommenderas samt vaccinering mot rabies vid längre vistelser i landet. Ta reda på vilka vaccinationer som i övrigt behövs före avresan.

Ciguateraförgiftning från att ha ätit fisk,i synnerhet fisk som lever bland korallreven, kan utgöra en fara. Det är rekommenderat att uppsöka sjukvård om man misstänker förgiftning.

Lokala lagar och sedvänjor

Enligt narkotikalagstiftningen i Fiji leder innehav av narkotika, även i liten mängd, till ovillkorligt fängelsestraff i minst tre månader. Det är enligt lag förbjudet att vara påverkad av alkohol på landets flygplatser och berusade flygpassagerare kan omhändertas av polis.

Homosexualitet är lagligt,men öppna ömhetsbetygelser för såväl hetero- som homosexuella par bör undvikas, särskilt på landsbygden.

Innehav och/eller import av pornografiskt material är olagligt och straffbelagt.

Nudism och toplessbadande är strikt förbjudet. Utanför turistanläggningarna bör utmanande klädsel undvikas.

Kriminalitet och personlig säkerhet

I övrigt gäller samma försiktighetsåtgärder för de som reser till Fiji som till andra platser. Förvara pass och pengar i hotellets bankfack och skylta inte med värdeföremål.

Organiserade turer uppfyller ibland inte säkerhetskrav och resenärer bör se till att turoperatören möter säkerhetskraven innan man bokar en organiserad tur. Se även till att din reseförsäkring täcker eventuella olyckor för den planerade aktiviteten.

Trafiksäkerhet

Vägnätet håller förhållandevis låg standard och det råder brist på gatubelysning. Förekomsten av vilda och bortsprungna djur på vägarna kan utgöra en trafikfara.

Resenärer rekommenderas att endast åka med licenserade taxibilar med gula nummerplåtar då andra kan vara oförsäkrade.

Försäkringsskydd

Sverige och Fiji har inga ömsesidiga avtal om socialskydd eller sjukförsäkringar varför man bör skaffa en täckande reseförsäkring inför resan.

Övriga upplysningar

De flesta hotell, butiker och restauranger tar emot betalning med kort, men det förekommer kreditkortsbedrägerier. Var därför försiktig när du betalar med kreditkort eller tar ut pengar från bankomater.

För mer allmän information och nyheter: 
Turistinformation Fiji 
Tidningen Fiji Times 
Tidningen Fiji Sun