• Svenska

Om utlandet Etiopien

Demokrati

Regeringen beslutade 2019 att utöka utvecklingssamarbetet med Etiopien med 200 miljoner kronor de kommande två åren. Genom satsningen bidrar Sverige till att stödja och stärka den demokratiska utvecklingen i landet.

- Utvecklingen i Etiopien har det senaste året tagit en positiv riktning, även om utmaningarna fortsatt är stora.  Med detta beslut vill vi bidra till att stärka och fördjupa den demokratiska utvecklingen i Etiopien och förebygga konflikt. Att stödja reformer som ökar det demokratiska utrymmet och stärker de mänskliga rättigheterna i Etiopien är viktigt i sig, och särskilt angeläget när den demokratiska utvecklingen i andra delar av världen går i motsatt riktning, sa Peter Eriksson, dåvarande minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sedan Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed tillträdde i april 2018 har den demokratiska samhällsutvecklingen i Etiopien varit positiv. Flera tidigare fängslade oppositionsledare och journalister har släppts och reformer av repressiva lagar pågår. Yttrandefriheten har stärkts och civilsamhället har nu ökade möjligheter att arbeta. Samtidigt är utmaningarna stora med bland annat etniska konflikter, svaga institutioner och få aktörer som arbetar med ansvarsutkrävande.

De nya medlen syftar till att stärka Sveriges möjligheter att stödja såväl statliga institutioner som civilsamhällesorganisationer som verkar för ett mer demokratiskt Etiopien.

Sveriges strategi för utvecklingssamarbetet med Etiopien har tre huvudsakliga resultatområden: demokrati och mänskliga rättigheter, klimat och miljö samt affärsklimat och social trygghet. I och med revideringen omfattar strategin totalt 1,2 miljarder kronor.

Senast uppdaterad 01 apr 2021, 16.00