• Svenska

Om utlandet Etiopien

Om olyckan är framme

Om oturen är framme och du råkar ut för en olycka, blir svårt sjuk eller tappar passet är det viktigt att ha en försäkring, men det kan också vara bra att veta vad svenska ambassader och konsulat kan hjäpa dig med.

Vad kan du få hjälp med?

 • råd om hur du överför pengar från      Sverige, det vill säga hjälp till självhjälp
 • att kontakta försäkringsbolagens      larmcentraler – Euro-Alarm, Nordic Assistance eller SOS International
 • att kontakta anhöriga i en      nödsituation eller lösa andra problem i samband med till exempel en      olyckshändelse, akut sjukdom eller dödsfall
 • råd om försvarsadvokat, läkare och      tolk samt vid behov få hjälp med att kontakta dem
 • ett provisoriskt pass för att      kunna resa hem till Sverige och på vissa ambassader kan du även få ett      ordinarie pass.

Vad kan du inte få hjälp med?

 • valutaväxling och annan bankservice
 • hotell- och biljettbokning
 • betalning av skulder, böter eller      borgen.

Vem kan få hjälp?

 • svensk medborgare som är bosatt i      Sverige
 • flykting eller statslös person som är      bosatt i Sverige.

I vissa fall kan även annan utländsk medborgare som är bosatt i Sverige få hjälp. Det gäller även svensk medborgare som inte är bosatt i Sverige.

Tänk på att

 • teckna en reseförsäkring eller      kontrollera om du har en hemförsäkring med reseskydd innan resan börjar
 • ha giltigt pass och visum
 • kontrollera om du behöver vaccinera      dig
 • kontakta ambassaden eller närmaste      konsulatet i landet där du befinner dig om det blir krig eller kris, eller      om en naturkatastrof eller större olycka inträffar
 • kontakta dina anhöriga i en      krissituation
 • aldrig ta med paket eller väskor med      okänt innehåll när du ska passera en gräns.

När du är gäst i ett annat land – tänk på att rätta dig efter landets sedvänjor och lagar. Svensk lag gäller bara i Sverige! 

Om olyckan är framme – vad kan du få hjälp med?

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer