• Svenska

Om utlandet Etiopien

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Etiopien

Ansökan om pass och nationellt id-kort för barn under 18 år

Det går ofta fortare och är billigare att ansöka i Sverige, mer information om hur du ansöker finns på polisens webbplats.

Så ansöker du om pass/ID-kort för barn under 18 år på ambassaden i Addis:

Ambassaden tar endast emot ansökningar efter tidsbokning, bokningar görs  via e-post eller telefon. Barnet måste personligen närvara på ambassaden den bokade tiden. 

Barnet måste komma till ambassaden den bokade tiden tillsammans med minst en vårdnadshavare.

Fyll i blanketten Prövning av svenskt medborgarskap och ta med en utskriven kopia till ambassaden, hämta blanketten här/collect the form in English

Kontrollera att uppgifterna i den svenska folkbokföringen är korrekta. Pass och ID-kort utfärdas i det namn som finns i den svenska folkbokföringen, mer information finns på Skatteverkets webbplats

Om barnet också har ett annat medborgarskap än det svenska ska intyg om detta uppvisas, handlingen måste vara i original. 

Vårdnadshavare ska styrka sin identitet med pass eller annan giltigt fotolegitimation. Om endast en vårdnadshavare åtföljer barnet måste denne visa upp den andre vårdnadshavarens fotolegitimation. Svenska föräldrar måste ha giltigt svenskt pass eller ID-kort.

Fyll i blanketten Vårdnadshavarintyg och ta med en utskriven kopia till ambassaden, hämta blanketten här. Intyget måste vara undertecknad av båda vårdnadshavarna samt bevittnat av ambassaden eller en svensk polismyndighet.

Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut. Dokument ska vara i original.

Ta med barnets nuvarande pass/ID-kort till den bokade tiden på ambassaden. Om det nuvarande passet/ID-kortet inte är giltigt krävs att annan giltigt fotolegitimation.

Alla handlingar måste vara originalhandlingar eller bestrykt kopia samt utländska handlingar måste vara stämplade och signerade av utrikesministeriet.

Passavgiften betalas vid ansökningstillfället, ETB 4600 och erläggas kontant.

Den som ansöker om ett nytt pass eller nationellt id-kort måste göra två personliga besök på passmyndigheten först för att lämna in ansökan och sedan för att hämta det färdiga passet/id-kortet.

Handläggningstiden är normalt ca två veckor efter inställelse på ambassaden.