• Svenska

Om utlandet Estland

Handel med Estland

Business Sweden (t o m 2012 Exportrådet) har ett kontor i Riga, Lettland, som hjälper svenska företag att bygga upp och utveckla affärsverksamhet i Baltikum.

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Resultatet är en slagkraftig och effektiv organisation med uppgift att stärka bilden av Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner.

Kontoret i Riga erbjuder flexibla lösningar till svenska företag inom de tre verksamhetsområdena exportkonsulting, exportutveckling och exportinformation. Kunderna är både stora marknadsledande verksamheter och små till medelstora bolag.

Business Sweden, Estonia

Ainar Ahusalu
Associate T: +371 678 280 46