• Svenska

Om utlandet Estland

Handel med Estland

Business Sweden (t o m 2012 Exportrådet) hjälper svenska företag att bygga upp och utveckla affärsverksamhet i hela världen.

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Resultatet är en slagkraftig och effektiv organisation med uppgift att stärka bilden av Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner.

Kontakt för Baltikum: 
NINA LINDBERG
Market Area Director Southern Europe & Northern Europe & Eurasia
+46722037709
E-post: nina.lindberg@business-sweden.se