• Svenska

Om utlandet Estland

Gifta sig i Estland

Sveriges ambassad i Tallinn saknar vigselrätt och det går därför inte att gifta sig på ambassaden.

För en lista över ambassader med vigselrätt se Vigsel på ambassad - Regeringen.se

Om du vill gifta dig i Estland behöver du och din partner först och främst kontakta den centrala stads-/kommunförvaltningen i det län ni vill gifta er, eller en estnisk notarius publicus. Mer information, och länkar till de centrala stads- och kommunförvaltningarna, finns här: Vital Statistics Procedures | Ministry of the Interior (siseministeerium.ee). Information och lista på notarius publicus finns på Chamber of Notaries (Notarite Koda)

Kontrollera med förvaltningen vilka dokument du behöver lämna in för att registrera giftermålet. Ett av de dokument som eventuellt krävs är ett äktenskapscertifikat, vilket visar att du enligt svensk lag har rätt att ingå äktenskapet. Enligt estnisk lagstiftning (Vital Statistics Registration Act, §39, punkt 6) krävs inte äktenskapscertifikat för personer som har bott i Estland i minst sex månader och vars uppgifter är införda i den estniska folkbokföringen.

Äktenskapscertifikat är giltiga i fyra månader och du bör således inte ansöka om ett certifikat förrän mindre än fyra månader återstår till vigseln.

Om du är folkbokförd i Sverige vänder du dig till Skatteverket för att ansöka om äktenskapscertifikat. Skatteverkets allmänna information om vigsel i Sverige eller utlandet: Att gifta sig i Sverige eller i utlandet | Skatteverket. Blankett (inkl. instruktioner) för ansökan om äktenskapscertifikat: Äktenskapscertifikat – Ansökan och försäkran (SKV 7881) | Skatteverket.

Om du är folkbokförd i Estland och den estniska myndigheten/notarien kräver att du lämnar in ett äktenskapscertifikat, vänder du dig till ambassaden för att ansöka om ett sådant. Vi rekommenderar att du i god tid mejlar ambassaden för att boka in en tid för ansökan – ambassaden.tallinn@gov.se. Ansökan kostar 200 kr i lokal valuta (EUR) och certifikatet utfärdas normalt samma dag. Vid ansökan bör du ta med dig följande:

  1. Giltig svensk ID-handling i original
  2. Kopia av din blivande makes/makas pass
  3. Ifyllt formulär ”Äktenskapscertifikat – Ansökan och försäkran”. 
  4. Personbevis från Skatteverket där ditt civilstånd framgår och som visar att du är avregistrerad från folkbokföringen (= utskriven). Beställ personbevis | Skatteverket
  5. Extract of Estonian Population Register - intyg motsvarande svenskt personbevis, på engelska, från det estniska mantalsskrivningskontoret (Perekonnaseisuamet/Vital Statistics Office). Intyget ska innehålla uppgifter om medborgarskap, födelsedatum, födelseland, bosättningsadress och civilstånd. Intyget får när det lämnas in inte vara äldre än tre månader. Observera att du kan ansöka om intyget online, på Population register (rahvastikuregister.ee).

Om du tidigare varit gift eller registrerad partner och skilsmässan inte är registrerad i Sverige behövs dessutom en bestyrkt kopia av en lagakraftvunnen äktenskapsskillnadsdom eller dom som visar att partnerskapet har upplösts, alternativt ett dödsfallsintyg.

OBS! När du gift dig eller registrerat partnerskap i utlandet måste du själv underrätta Skatteverket om detta genom att till exempel skicka en vidimerad kopia av vigselbeviset.

Om du byter/ändrar efternamn i samband med giftermålet i Estland behöver du även ansöka om namnbyte i Sverige. Mer information finns på  Internationella namnregler | Skatteverket.