• Svenska

Om utlandet El Salvador

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 27 sep 2023, 13.45

Allmänna säkerhetsläget

El Salvador, tillsammans med de övriga länderna i den s.k. Norra Triangeln; Honduras och Guatemala, tillhör de länder med högsta relativa antalet mord i världen.

Antalet våldsbrott, rån och överfall är högt, och rättsliga och polisiära myndigheters kapacitet och resurser för att stävja brottsligheten är otillräckliga.

Trots de höga nivåerna av brottslighet går det att turista i El Salvador. Besökare bör emellertid följa ambassadens rekommendationer för att reducera risken att råka ut för brott (se vidare under Kriminalitet och personlig säkerhet).

Terrorism

Risken för terroristdåd bedöms vara låg.

Naturförhållanden och katastrofer

Under regnperioden, som infaller mellan maj och november, kan El Salvador drabbas av tropiska stormar och orkaner samt kraftig nederbörd som kan medföra översvämningar och jordskred. Resenärer uppmanas iaktta försiktighet vid resa i drabbade områden och hålla sig väl informerade om framkomligheten på landets vägar under denna period.

Seismologisk aktivitet förekommer i El Salvador och mindre jordskalv är vanligt förekommande.

El Salvadors räddningstjänst

La Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres de El Salvador, allmänt känd som "Protección Civil", är den statliga organisation som samordnar arbetet med katastrofhantering, räddning och förebyggande åtgärder mellan brandkåren, polisen, ambulansen och en stor mängd myndigheter.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver inte något visum om vistelsen är max 180 dagar. Pass bör ha minst sex månaders kvarvarande giltighetstid vid inresa i El Salvador.

OBS: Var noga med att se till att gränskontrollen stämplar ditt pass vid ankomst.

För mer detaljerad information rörande inresebestämmelser, kontakta El Salvadors migrationsmyndighet. Det är resenärens ansvar att tillse att inresa och uppehälle i El Salvador sker i enlighet med rådande bestämmelser.

Dubbelt medborgarskap. För- och nackdelar

Hälso- och sjukvård

Privat sjukvård i huvudstaden San Salvador håller hög standard för rutinåtgärder. Den är dock relativt dyr, varför det är viktigt att ha god reseförsäkring. Tillgången till specialistsjukvård är begränsad. Tillgången till sjukvård med godtagbar standard utanför San Salvador är begränsad.

Privata sjukhus i huvudstaden:

Hospital Centro Pediátrico Adress: Col Médica Fnl Diag Dr Luis E Vásquez No 222 El Salvador - San Salvador, San Salvador Telefon: (+503) 2530 2000 Akutmottagning: (+503) 2530 2071

Hospital Centro de Emergencias Adress: Diagonal Dr. Luis E. Vasquez No 250, Colonia Médica y Edificio Centro Scan, San Salvador Telefon: (+503) 2530 3333, 2226 2186


Zikavirus och denguefeber förekommer i El Salvador

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset  https://www.cdc.gov/zika/index.html

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den juridiska processen är långsam och förhållandena i de salvadoranska fängelserna är inte jämförliga med de svenska.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Ambassaden vill ge följande råd till den som besöker El Salvador:

 • Var ständigt uppmärksam på vad som sker i din omgivning.
 • Undvik att exponera smycken, kameror, mobiltelefoner och andra värdesaker.
 • Förvara pass, kontokort och andra värdeföremål på säkert ställe. Tag istället med en passkopia för identifiering. Utfärdande av provisoriskt pass sker endast på ambassaden i Guatemala, till en kostnad av 1700 quetzales (GTQ). Ansökan om provisoriskt pass kan däremot göras vid konsulatet i San Salvador. Om du reser med provisoriskt pass via USA krävs dessutom visering.
 • Undvik trängsel, folksamlingar och demonstrationer. Demonstrationer hålls ofta i landet och kan utlysas med mycket kort varsel.
 • Var mentalt förberedd på att du kan råka ut för stöld/rån. Gör inte motstånd och följ aldrig efter rånare/ficktjuvar. Vapen är vanligt förekommande och motstånd från offret kan få olyckliga konsekvenser.
 • Vid rån, inbrott etc. och i en nödsituation kan kontakt med polisen nås via larmnummer "911".
 • Iaktta försiktighet vid gränsövergångar (Guatemala och Honduras). Resenärer rekommenderas att passera gränsen under förmiddagen så att destinationen kan nås innan mörkrets inbrott.
 • Ökad försiktighet rekommenderas vid besök i naturområdet Cerro Verde samt angränsande vulkanen Izalco respektive nationalparken "El Imposible".
 • Undvik promenader på avlägset belägna stränder, särskilt efter mörkrets inbrott.
 • Strömmarna utmed Stillahavskusten är mycket starka och drunkningsolyckor är vanligt förekommande varför det rekommenderas att badning endast sker nära stranden.

San Salvador:

 • På grund av hög grad av kriminalitet, bland annat från ungdomsgäng, så kallade "maras", bör stor försiktighet iakttas. Håll ständigt bagage och andra tillhörigheter under uppsikt. Undvik att vistas i de fattigare yttre stadsdelarna och angränsande orter t.ex. Zacamil, Ilopango, Ciudad Delgado, Soyapango, Mejicanos, San Marcos, San Martin, Apopa, Montserrat.
 • Iaktta särskild försiktighet om du vistas i stadens gamla centrum. Detta gäller även vid bussbyte på bussterminal i stadens centrum. Vid resa mellan San Salvador och Guatemala rekommenderas att busservice anlitas med avgång från andra, säkrare, delar av staden.
 • Överhuvudtaget bör man undvika att promenera i huvudstaden, inte minst under kvälls- och nattetid. Taxi bör telefonbeställas eller anlitas vid något av de större hotellen. Licensierade taxibilar har bokstaven "A" som första bokstaven i registreringsnumret.
 • Alternativ till bankbesök och uttag från exponerade bankautomater bör utnyttjas i möjligaste mån.

Ytterligare rese- och säkerhetsinformation kan erhållas från den salvadoranska turistmyndigheten.

Viktiga telefonnummer i El Salvador:

911:                                                         Polis

(+503)-2555-7300:                                  Brandkår

 (+503) 2222-5155 el 2239-4914:           Cruz Roja Salvadoreña/Ambulans

(+503)- 2281-0888 el 2201-2424:           Protección Civil (nationell kris-och beredskapsinstitution)

(+503)-2241-3200 el 2243-7835             Turistministeriet

oficialdeinformacion@mitur.gob.sv

 rayala@corsatur.gob.sv

Polisen har även en turistavdelning, "Policia de Turismo" , som man kan kontakta för ytterligare säkerhetsinformation och eskort av resegrupper. Dess telefonnummer är: (+503) 2511 8300 och 2511-8303

Trafiksäkerhet

Resor utanför tätorter bör undvikas efter mörkrets inbrott. Påbörja resan i god tid och res om möjligt endast på huvudvägar. Håll alltid bildörrarna låsta och rutorna stängda. Plocka inte upp liftare och stanna inte vid vad som ser ut som en olycksplats (vilken kan vara fingerad) utan ta i förekommande fall kontakt med polisen, brandkåren eller annan räddningsorganisation.

Resor med billiga "lokala" bussar innebär ökad trafiksäkerhets- och rånrisk. Väletablerade större bussföretag med linjetrafik finns, bl.a. för resor till Guatemala.

Resa i landet

Försäkringsskydd

Tänk på att innan resan påbörjas teckna en giltig reseförsäkring eller se över om hemförsäkring omfattar reseskydd som täcker hela utlandsvistelsen.

Övriga upplysningar

Tänk alltid på att underrätta oroliga anhöriga i händelse av att en akut krissituation uppstår i vistelselandet som t.ex. naturkatastrof eller större olycka.

UD:s webbplats finns mer information om vad ambassader och konsulat kan hjälpa till med. Se även UD:s allmänna råd inför utlandsresan.

Samtliga besökare rekommenderas att anmäla sig till ambassadens ”svensklista” via ett webbformulär, för att kunna bli kontaktad av UD eller ambassaden om det blir nödvändigt i en större krissituation, swedenabroad.com/svensklistan.

Sveriges ambassad i Guatemala Besöksadress: Avenida La Reforma 9-55, Zona 10 Edificio Reforma 10, Vån 11 Ciudad de Guatemala Guatemala Telefon: (+502) 2384 7300 E-post: ambassaden.guatemala@gov.se

Sveriges honorärkonsulat i San Salvador Honorär konsul: Luis Castillo Besöksadress: Calle Nueva #1, Casa #3733 Colonia Escalón, San Salvador Telefon: (+503) 2245-1981, Fax: (+503) 2555-1006 E-post: consuladodesuecia.sansalvador@gmail.com

Ambassaden -  Kontakt

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer