• Svenska

Resa med psykisk ohälsa

Utrikesdepartementet (UD) och Sveriges ambassader runt om i världen har de senaste åren sett en tydlig ökning av antalet personer med psykisk ohälsa som blir nödställda i utlandet.

Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp på ett konsekvent och rättssäkert sätt i enlighet med gällande regler. Eftersom vi får frågor specifikt om vilken hjälp du som lever med psykisk ohälsa kan få, har UD sammanställt några råd och saker att tänka på före avresan som kan vara viktiga om din hälsa skulle försämras.

Gäller din försäkring?

När du reser utomlands är det alltid viktigt att kontrollera att du har en fullgod reseförsäkring. De flesta hemförsäkringar erbjuder ett reseskydd i 45 dagar. Om du avser resa en längre tid bör du komplettera din reseförsäkring för att få ett bra skydd under hela vistelsen. Möjligheten att teckna särskilda reseförsäkringar finns också.

Om du har en sjukdomshistorik sedan tidigare finns en risk att din reseförsäkring inte täcker exempelvis sjukhuskostnader och kostnader för hemtransport till Sverige. I dessa fall är det särskilt viktigt att du kontrollerar att din försäkring gäller. För mer information, se Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Vid resor inom EU/EES eller Schweiz bör du ha med dig det blå EU-kortet som beställs från Försäkringskassan. EU-kortet ger dig rätt till akut sjukvård inom ramen för det allmänna sjukvårdssystemet i landet. Med EU-kortet betalar du lika mycket för sjukvården som de som bor i landet.

Har du tillräckligt med mediciner?

Kontakta din vårdande läkare i god tid före resan för att få råd och tillräckligt med medicin för hela din utlandsvistelse. I vissa länder kan det vara svårt att få tag på mer medicin om din skulle ta slut.

Kontrollera med vistelselandets ambassad i Sverige om det finns några restriktioner för att ta med din receptbelagda medicin in i landet. Tänk på att vissa mediciner kan vara olagliga utomlands, och att det är vistelselandets lagar som gäller. Ta alltid med ett utskrivet recept från läkaren för den medicin du tar med dig. Om du ska resa med läkemedel som är narkotikaklassade är det viktigt att tänka på att särskilda intyg kan behövas.

Vilken vård kan du få på destinationen?

Innan du reser är det bra att ta reda på vilken typ av vård du kan få i vistelselandet om din hälsa skulle försämras. Tillgång till vårdinrättningar med adekvat behandling kan variera stort mellan olika länder, likaså förståelsen och kunskapen om psykisk ohälsa. I vissa länder erbjuds ingen vård alls. Förhållanden och regelverk i olika länder skiljer sig åt och kan ibland påverka förutsättningarna för det konsulära uppdraget.

Om något händer – vem hjälper dig?

Det kan vara en god idé att informera dina närmaste anhöriga, vänner eller någon du litar på om att du ska resa utomlands samt hålla dem uppdaterade under resan. Utse gärna en kontaktperson att kontakta vid behov.

Om ditt tillstånd skulle försämras rekommenderar vi dig att uppsöka vård. Sveriges ambassad i det land du besöker kan hjälpa dig med kontaktuppgifter till sjukhus. Ambassaden kan vid behov även bistå med kontaktuppgifter till lokala frivilligorganisationer.

Detta kan UD eller ambassaden göra:

 • Stå i kontakt med landets lokala myndigheter eller sjukhus
 • Kontakta ditt försäkringsbolag
 • Kontakta dina anhöriga
 • Ge allmänna råd i kontakter med landets myndigheter
 • Hjälpa dig att själv lösa din situation
 • Förmedla pengar eller hemresebiljetter från anhöriga och vänner till dig
 • Om alla andra möjligheter är uttömda och det bedöms skäligt kan ett konsulärt ekonomiskt lån beviljas

Detta kan UD eller ambassaden inte göra:

 • Agera tolk
 • Betala sjukhusräkningar eller böter om du exempelvis stannar längre än ditt visum tillåter, så kallad overstay
 • Få någon utskriven från vårdinrättning
 • Ge medicinsk rådgivning
 • Ordna boende eller transport till vårdinrättning eller flygplats

Checklista – att tänka på inför din resa

 • Säkerställ att du har en försäkring som täcker hela din utlandsvistelse.
 • Undersök hur vården ser ut i det land du ska resa till.
 • Om du tar medicin, se till att ta med tillräckligt för hela utlandsvistelsen samt kontrollera om särskilt intyg behövs.
 • Fundera kring vem du kan kontakta vid behov under utlandsvistelsen.
 • Meddela anhöriga om dina resplaner.
 • Kontrollera giltighetstiden för ditt pass och eventuellt visum.
 • Planera din reseekonomi så att dina pengar räcker under hela utlandsvistelsen samt för hemresa.

För dig som anhörig

UD blir ofta kontaktad av oroliga anhöriga till personer med psykisk ohälsa som befinner sig utomlands. Med hänsyn till konsulär sekretess krävs det i regel ett medgivande från den nödställde för att UD ska lämna ut information. Under vissa omständigheter kan bedömningen göras att en kontakt med anhörig är nödvändig även utan ett medgivande från den nödställde. Det kan handla om situationer då den nödställde inte är kommunicerbar eller inte i tillstånd att fatta egna beslut. Utgångspunkten är alltid att UD endast lämnar ut information som inte är till skada eller men för den nödställde.

Om en person med psykisk ohälsa inte vill eller kan uppsöka vård i vistelselandet kan en svår situation uppstå. Svenska myndigheter, UD eller ambassaden kan inte tvinga en nödställd till vård i utlandet. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) gäller bara i Sverige. Om personen vistas i ett land där förståelsen för psykisk ohälsa saknas försvåras omständigheterna ytterligare. Ett journalutdrag som styrker den nödställdes sjukdomshistorik kan underlätta i kontakten med utländska vårdinrättningar.

Behöver du någon att prata med?

1177 Vårdguiden
Vårdguiden erbjuder sjukvårdsrådgivning dygnet runt.
Inom Sverige ringer du: 1177
Från utlandet ringer du: + 46 771 11 77 00
Hemsida: www.1177.se

BRIS för barn
BRIS, Barnens rätt i samhället, stödjer barn som far illa. Anonym kontakt via telefon, mejl eller chatt.
Inom Sverige: telefon 116 111
Från utlandet går det bra att mejla eller chatta.
Hemsida: www.bris.se

Självmordslinjen
Självmordslinjen är till för dig som går i tankar på att ta ditt liv. Välkommen att ringa, mejla eller chatta anonymt med deras volontärer.
Inom Sverige: telefon 020-901 02
Från utlandet går det bra att mejla eller chatta.
Hemsida: www.mind.se/sjalvmordslinjen/

Anhöriglinjen
Nationell stödtelefon som drivs av Anhörigas riksförbund och bemannas av anhöriga med egna erfarenheter.
Inom Sverige: telefon 0200-23 95 00
Hemsida: www.anhorigasriksforbund.se

Föräldratelefonen
För föräldrar eller andra vuxna som är oroliga för barn eller ungdomar i sin närhet. De som svarar är utbildade psykologer och/eller socionomer.
Inom Sverige: telefon 020-85 20 00
Hemsida: www.mind.se

 

Senast uppdaterad 09 nov 2020, 15.07