Meny
  • Svenska

Om utlandet Ecuador

Rösta utomlands

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Du som har rösträtt och befinner dig i Ecuador kan förtidsrösta på honorära generalkonsulatet i Quito eller be konsulaten om brevröstningsmaterial.

 

Röstlängd för utlandssvenskar

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen och är bosatt i utlandet (inte folkbokförd i Sverige) men någon gång har varit folkbokförd i Sverige har du rösträtt i riksdagsvalet och Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den och för att få röstkort och material för brevröstning skickat till dig. Röstlängden som upprättas inför varje val grundas på de uppgifter som finns i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Det är också från det registret vi hämtar andra uppgifter om utlandssvenskar som exempelvis adressuppgifter.

Du anmäler dig genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842).

Blanketten används om du är utflyttad från Sverige (utvandrad) och vill:
 - anmäla dig till röstlängd eller
 - anmäla ny adress när du flyttar under vistelsen i utlandet

En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden. Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan till röstlängd och anmäla ny adress i utlandet på blankett SKV 7842.

Brevrösta

För att brevrösta behövs särskilt brevröstningsmaterial. Detta skickas ut av Valmyndigheten till alla som är anmälda till röstlängden. För att utlandsröstkortet och annan information ska kunna nå dig i utlandet är det viktigt att du uppdaterar din adress hos folkbokföringen på Skatteverket i Sverige.

Konsulaten i Quito och Guayaquil har också möjlighet att skicka ut bevröstningsmaterial. Skriv till consuladosuecoquito@gmail.com eller consuladosueciaguayaquil@gmail.com för beställning.

Materialet finns färdigförpackat i ett kuvert och innehåller valkuvert, valsedel (blanka så att väljaren själv kan skriva partiets namn), ytterkuvert och omslagskuvert.

Brevrösten får skickas från utlandet tidigast 11 april 2019. Brevrösten får inte postas från Sverige och ska ha kommit fram i tid till rösträkningen.

Rösta på honorära generalkonsulatet i Quito

Du kan också rösta vid honorärara generalkonsulatet i Quito. Konsulatet har möjlighet att skriva ut dublettröstkort för dig som saknar röstkort.

Öppettider för röstmottagning:

Vecka 19 Datum Tid
Mån 06 maj 10-14
Tis 07 maj 10-14
Ons 08 maj 10-14
Tors 09 maj 07-18
Fre 10 maj 10-14
     
     
     
     
     
     

Läs mer om rösträtt och andra valrelaterade frågor på www.val.se.

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer