Meny
  • Svenska

Dominica

Fråga: Hur kan jag bli kontaktad i en katastrof?

I en kris hittar du ambassadens och Utrikesdepartementets råd och information till svenska medborgare i reseinformationen. Ladda gärna ner appen UD Resklar, appen är direkt länkad till reseinformationen och innehåller samma information. För att möjliggöra att bli kontaktad av ambassaden eller Utrikesdepartementet i en krissituation kan du anmäla dig på ambassadens hemsida.

Grundläggande information om: Råd i en krissituation

Läs mer