Meny
  • Svenska

Om utlandet Dominica

Rösta utomlands i Dominica

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet.

Röstmottagning kommer inte att organiseras i Dominica. Du kan däremot förtidsrösta genom att posta en brevröst från utlandet. Brevrösten gör du i ordning själv och postar från utlandet tidigast den 11 april 2019. Brevrösten får inte postas från Sverige och skall ha kommit fram i tid till rösträkningen.

För att brevrösta måste man ha särskilt brevröstningsmaterial som skickas till alla utlandssvenskar som är anmälda till röstlängden. Anmälan görs på Skatteverkets hemsida i god tid innan valet så att materialet kommer fram i tid. Du anmäler dig till röstlängden genom att använda Skatteverkets blankett Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842).

Om du inte erhåller brev med röstningsmaterial kan du hämta detta på konsulatet i Roseau, se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Mer information om valet

Läs mer om rösträtt och andra valrelaterade frågor på Valmyndighetens webbplats.

 

 

 

Grundläggande information om: Rösta utomlands

Läs mer