Meny
  • Svenska

Om utlandet Danmark

Medborgarskap

Medborgarskap är ett rättsligt bindande förhållande som uppstår mellan en stat och en individ (medborgare) antingen automatiskt vid födelsen eller efter en anmälan eller en ansökan. Endast den som är svensk medborgare har rätt att ha svenskt pass.  En svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige.

Svensk medborgare kan man bli genom:

  • födelse
  • adoption
  • legitimation (förälders giftermål)
  • ansökan (naturalisation)

eller

  • anmälan (barn, ungdomar 18–20 år och medborgare i Finland, Danmark, Norge och Island).

Läs mer om svenskt medborgarskap för barn födda i Danmark.

Att behålla svenskt medborgarskap efter 22 års ålder

Svenska medborgare som är födda utanför Sverige och aldrig har bott eller varit i Sverige förlorar sitt medborgarskap när de fyller 22 år. För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap om du är född och bosatt utomlands kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter 18 års ålder men innan du fyller 22 år.

Du behöver inte göra en sådan ansökan om du under någon tid har varit bosatt i Sverige, om du regelbundet besökt Sverige, eller om du före 22 års ålder haft hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge under sammanlagt minst sju år.

Om du tillhör den första generationen som är född utomlands kommer din ansökan normalt att beviljas. Även senare generationer som är födda utomlands kan få behålla sitt svenska medborgarskap såvida inte anknytningen till Sverige är helt bruten.

Här kan du fylla i blanketten för bibehållande av svenskt medborgarskap.

Ansökan lämnar du in till svensk ambassad eller konsulat. Om du är på besök i Sverige kan du skicka den direkt till Migrationsverket i Norrköping. 


Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Senast uppdaterad 10 jan 2018, 11.27