• Svenska

Om utlandet Danmark

Medborgarskap för barn födda i Danmark

Är du svensk medborgare, bosatt i Danmark och har nyligen fått barn? På denna sida har vi samlat information om medborgarskap, folkbokföring och personnummer för barn.

Medborgarskap

Barn födda efter 1 april 2015 Barn som har fötts efter 1 april 2015 blir automatiskt svensk medborgare om någon av föräldrarna är svensk medborgare.

Barn födda före 1 april 2015 Barn som fötts före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 är svensk medborgare från födelsen om modern är svensk medborgare. Detsamma gäller om fadern är svensk medborgare och barnet fötts i Sverige. Har barnet fötts utomlands är barnet svensk medborgare om fadern var svensk vid barnets födsel och gift med barnets mor.

Ett barn som är fött utomlands före 1 april 2015 med en svensk far och en utländsk mor som inte är gifta med varandra blir inte svensk medborgare vid födelsen. Barnets far kan lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för barnet till en svensk ambassad eller konsulat.   

Samordningsnummer ansöker man om hos polisen i Sverige.

För frågor om medborgarskap, kontakta Migrationsverket

Folkbokföring

Eftersom folkbokföringen i Sverige inte automatiskt får reda på att barnet är fött ska du anmäla födseln till Skatteverket. Kontakta Skatteverket för information om hur du går tillväga. Vid registrering i folkbokföringen tilldelas barnet inget personnummer.

Kontakta Skatteverket

Personnummer

Ditt barn kan endast få ett personnummer om barnet blir folkbokfört i en svensk kommun. Vill du ansöka om ett svenskt pass för ditt barn, kommer barnet istället få ett samordningsnummer. 

Samordningsnummer

Vill du ansöka om ett svenskt pass för ditt barn måste barnet först få ett samordningsnummer. Samordningsnumret består liksom personnumret av tio siffror, men har talet 60 adderat till födelsedatumet. För ansökan om samordningsnummer, kontakta polismyndighet i Sverige.

Senast uppdaterad 07 jul 2022, 10.33